ස්වභාවික පළිබෝධනාශක වලට හුරුවෙමු

කෘෂි කර්මාන්තය යනු අතීතයේ සිටම ලාංකිකයන්ගේ ජීවිතය හා බැඳී පැවතුන ක්ෂේත්‍රයකි. අතීත මුතුන් මිත්තන් ලංකාව ධන ධාන්‍යයෙන් ස්වයංපෝෂිත​ කිරීමෙන් පසු අතිරික්තය අපනයනය කිරීමේ පවා යෙදුනේ මෙරට කෘෂි කර්මාන්තයේ තිබු සශ්‍රික බව නිසාවෙනි. වගාවන් සඳහා ඔවුන් යොදා ගත්තේ තමාගේ නිවසේ සිටිනා ගවයින්ගේ ගොම පොහොර, කොම්පෝස්ට් පොහොර ආදියයි. වගාවේ ඇති වූ කෘමි උවදුරු හා පණුවන් වැනි සතුන් … Continue reading ස්වභාවික පළිබෝධනාශක වලට හුරුවෙමු