තක්කාලි_ගස්වල_මල්_හැලීමට_හේතු_සහ_විසදුම්

තක්කාලි ගස් වල මල් පිපුනත් ගෙඩි හැදෙන්නේ නැද්ද…
මල් ඔක්කොම හැලෙනව ද…


තක්කාලි ගස් වල මල් හැලීමට ප්‍රධානම හේතු කිහිපයක් තියෙනවා…
තක්කාලි වගා කරන්න ඔයා ගත්ත බීජ.ඒ බීජ කඩෙන් ගෙනාව දෙමුහුන් කරන ලද කරන ගෙඩියකින් ගත් බීජ නම් ගෙඩි සෑදීමේ සම්භාවිතාවය ඉතාම අඩුයි. මේකට ඉතින් විසදුම තමයි නිවැරැදිව බීජ තෝරා ගැනීම.මොකද වගා කරායින් පස්සේ බීජ වෙනස් කරන්න බෑනේ. දෙමුහුන් බීජ ගන්නවනම් බීජ අලෙවි සැලකින්ම සහතික කල බීජ ගන්න.ගෙඩියකින් බීජ ගන්නවනම් දෙමුහුන් නොවන ගෙඩියකින් බීජ ගන්න ඕනි. (දේශීය ප්‍රභේද වලින්)
ඊලග හේතුව තමයි පරිසරයේ අධික උෂ්ණත්ව. පරිසර උෂ්ණත්වය වැඩි වූ විට දි ද
තක්කාලි මල් හැලීම සිදු වෙනවා.පරිසර උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතාවය අධික පරිසර තවත්වලදී මල් හැලී යාම වලක්වා ගන්නට අවට පරිසරය සිසිල් කිරීම හා හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබීමට සලස්වන්න.
ජලය අඩු වැඩි වීමක් ලෙස ගසට ලැබුනොත් ගස ආතතියකට ලක් වී මල් හැලීමට ලක්විය හැකියි. එ නිසා ජල සම්පාදනය හොඳින් අකණ්ඩව සිදු කරන්න.
පරාගනය නොවූ මල් ද හැලී යනවා. එය වළක්වා ගැනීමට උදෑසනම ගස් හොඳින් සොලවන්න (vibration). පරාගනයට හිතකර කෘමීන් අඩු වීමේ ගැටලුවක්…
පෝෂක ඌනතා වැනි තත්ව නිසා ද මල් හැලී යාම සිදු වෙනවා.පොටෑසියම් වැඩි පොහොරක් සහ කැල්සියම් අඩංගු පොහොරක් ගසට ලබාදෙන්න.කාබනික පොහොර ද හොදින් ගසට එක් කරන්න.ගෙවතු වගාවකදී නම් කෙසෙල් ලෙලි තේකොල බිත්තර කටු වලින් හදන පොහොර ගසට එක් කරන්න.
කෙසෙල් ලෙලි තේ කොල බිත්තර කටු පොහොර

ගෙවත්තේ බෝග වලට ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි, බිත්තර කටු,තේකොල/කෝපි කුඩු වලින් පොහොරක් හදමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *