තක්කාලි ගහේ රෝග වල‍ට තඹ කම්බියෙන් විමදුමක්

තක්කාලි කියන්නේ ටිකක් වැඩිපුර රෝග වලට පාත්‍ර වෙන භෝගයක්. ඇතැම් රෝග පාලනය පවා අපහසුයි. පොතේ හැටියට නම්,

නිරෝගී බීජ වගාවට තෝරා ගැනීම, ප්‍රතිරෝධී ප්‍රභේද වගා කිරීම, භෝග මාරුව, අර්තාපල් සහ තක්කාලි එකට වගා නොකිරීම, ජල වහනය දියුණු කිරීම සහ නිවැරදි ජල සම්පාදන ක්‍රම ඇතුළු වගා පිළිවෙත් අනුගමනය කල යුතුයි. අන්තිමට රසායනික ප්‍රතිකාර පිහිට.

අංගමාරය කියන්නෙත් එහෙම පාලනය අපහසු රෝගයක්. මේ තියෙන්නේ ඒකට සරල ගොඩ වෙදකමක්. theory වල නම් නෑ. කැමති නම් පරීක්ෂණයක් විදිහට කරලා බලන්න. “අස්වැන්න” ගෙවත්තෙත් අත්හදා බලන්න යන්නෙ. අපේ ප්‍රතිපල පසුව. දැනට සොයා ගන්න ලැබුන තොරතුරු අනුව නම් සාර්ථක ක්‍රමයක්. අංගමාරය ඇතුළු තක්කාලි රෝග වලට පාත්‍ර වීම අවම කිරීම වගේම ගසෙහි ජීව කාලය සහ ඵලදාව වැඩිවීමත් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල අතර වනවා.

වැඩේ කරන්න ඕන වෙන්නේ තඹ කම්බි (copper wire) කෑල්ලක් විතරයි. ඒක ඉතින් වයර් කෑල්ලක් සුද්ද කරලා මැද තියන කම්බිය ගත්ත නම් හරි.කඩෙන් ගන්නම අවශ්‍ය නැහැ.


තක්කාලි ගහ පැන්සලක් විතර කඳ මහත් වෙනකම් ඉන්න. පොලොව මට්ටමට වඩා අඟලක් විතර උඩින් කඳ මැදින් පසාරු කරගෙන යන්න තඹ කම්බි කෑල්ල ගහල තියන්න. තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න අපේ ආදර්ශනයේදී ගත්ත photo ටික බලන්න.

   

තක්කාලි_ගස්වල_මල්_හැලීමට_හේතු_සහ_විසදුම්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *