දෙහි අස්වනු නාස්තියට සාර්ථක පිළියම්

ගෙවතුවගාවන්හි නියැළෙන වියළි කලාපීය ගොවීන් අතර වඩාත් ජනප‍්‍රිය ශාකයක් ලෙස දෙහි හැදින්විය හැකියි. වියළි කලාපයේ සෑම ඉඩමක්ම පාහේ දෙහි වගාවට හොඳ තෝතැන්නකි මේ නිසාම දේශීය පරිභෝජනයට අවශ්‍ය ප‍්‍රමාණය අපට නිෂ්පාදනය කර ගත හැකි මට්ටමට අද දෙහි වගාව සාර්ථක වී තිබේ. ඒ වගේම අද වනවිට දෙහි අපනයන බෝගයක් බවට පත් ව තිබීමෙන් දෙහි ආශ‍්‍රිත විවිධ නිෂ්පාදන … Continue reading දෙහි අස්වනු නාස්තියට සාර්ථක පිළියම්