ඉවතලන බිත්තර කටු මගින් ගෙවත්තේ බෝග වලට අවශ්‍ය කැල්සියම් සපයමු.

🔹ඔබ නිවසේ එදිනෙදා ඉවතලන බිත්තර කටු හොදින් සෝදා වියලා ගන්න.

🔹බිත්තර කටු යම් ප්රමාණයක් එකතු වූවායින් පසුව ඒවා රෝලින්පින් එකක් , ගල් වංගෙඩියක්,හෝ බ්ලෙන්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් කුඩාවට කුඩු කර ගන්න.

🔹දැනට සිටුවා ඇති බෝග වල මූල මණ්ඩල කලාපයට හෝ සකස් කර ඇති වලවල් වලට එක් කර හොදින් මිශ්ර කර ගන්න.

🔹එක් පැලයකට මේස හැදි 1-2 ක් පමණ ප්රමාණයක් සෑහේ.

👉Ca (කැල්සියම්)

🔷ශාක තුල Ca වල කාර්ය් සහ වැදගත්කම :

▪️කැල්සියම් ශාක සෛල බිත්ති ගොඩනැගීමට උපකාරි වේ.

▪️ශාකවල ශක්තිය වැඩිකිරීමට වැදගත්වේ.(ශාක සෛල බිත්ති සෑදීමට වැදගත්වීම තුළින්)

▪️මූල නිර්මාණය හා පත්ර වර්ධනය දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.

▪️ රනිල ශාක වල මූල ගැටිති ඇතිවීම වැඩි කිරීම

▪️ ප්රෝටීන් සංස්ලේෂණය කිරීම සඳහාද අවශ්ය වේ.

▪️ශාක කඳ මහත්වීම හා මුල්වල වර්ධනයට වැදගත් වේ.

▪️ශාක තුල අයන තුලිතතාවයක් ඇති කිරීමෙන් අනෙකුත් කනිජ මගින් ඇති කරනු විෂ සහිත බලපෑම් මැඩ පවත්වයි.

▪️ශාක තුල එන්සයිම සක්රිය කිරීමට.

▪️ශෙල විභාජනයට.

▪️පටලවල ව්යුහයට සහ පාරගම්යතාවයට.

🔷 ශාක තුල Ca ඌනතා ලක්ෂණ:

▪️පත්ර නාරටි අතර කහපාට වීම.

▪️ නොමේරූ පත්රවල පටක මැරීයාමෙන් දුඹුරුපාට පුල්ළි හෝ ඉරි ඇතිවීම.

▪️කැල්සියම් ඌන වූ විට ලපටි පත්ර කහ පැහැ ගැන්වීම සිදුවේ.

▪️ලපටි පත්ර වක්ර වේ.ඉන්පසු කෙලවර හා දාරවල සිට පසු මැරීමක් ඇති වේ. මෙම ස්ථාන වල කැපී ගිය පෙනුමක් ඇති වේ.අවසානයේ පත්ර වෘන්තය මැරී යයි.අග්රස්ථය ඇඹරී විකෘති වේ.විභාජක පටක මැරී යයි.

▪️මූල පද්ධතිය දුර්වල වේ.

▪️නයිට්රජන් අවශෝෂණයට බාධා පැමිණේ.

▪️තක්කාලි මිරිස් වම්බටු ආදියේ පුෂ්ප අංකුර අග්රස්ථ කුණු වීම ඇතිවේ.

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *