කාබනික ඉඟුරු වගාව – Organic Ginger Cultivation

👉  කාබනික ඉඟුරු වගාව සිදු කිරීමේ සාර්ථකම ක්රමය වගා මළු වල සිටවීම වේ. ලංකාවේ ඉඟුරු වර්ග 2ක් වගා කරති. දේශීය ඉඟුරු සහ බුරුම (රැංගුන් ) ඉඟුරු . දේශීය ඉඟුරු මිල බොහෝ විට ස්ථාවර වන අතර kg 01ක මිල 250/- – 300/- අතර වේ. විදේශීය (රැංගුන්) ඉඟුරු මිල අස්ථාවරය. සමහර අවුරුදු වලදී 500/- ක් වන අතර 50/- වන අවස්ථාද ඇත. අඩු වීමට හේතුව ලංකාවේ ඉඟුරු අස්වැන්න ගන්නා කාලයේදීම පිටරටින් ඉඟුරු ආනයනය කිරීමය. පාලකයන්ගේ මොළේ එ් තරමට හොඳය. මේ දිනවල 300/-ක් පමණ වේ. දේශීය ඉඟුරු පඳුරකින් ගත හැකි වනුයේ 500g ක පමණ අස්වැන්නකි. නමුත් මිල ස්ථාවර වේ. රැංගුන් ඉඟුරු පඳුරකින් 1kg- 1.5kg අතර අස්වැන්නක් ලබාගත හැක. 👉දේශීය ඉඟුරු වගා කරන්නේ නම් බීජ ඉඟුරු (මොරෙයියන්) සොයා ගැනීමේ අපහසුවක් පවතී. ඒ සඳහා පළමුව රැංගුන් ඉඟුරු වගා කරන අතරතුර දේශීය ඉඟුරු මළු 100ක් පමණ වගා කර ඊලඟ කන්නය සඳහා වගා මළු 1000 කට පමණ බීජ ඉඟුරු සාදා ගත හැක. 👉 දේශීය ඉඟුරු සඳහා 10kg හාල් මළුද ,රැංගුන් ඉඟුරු සඳහා 25kg හාල් මළුද යොදා ගන්න. මේ සඳහා හාල් මළුම යොදා ගන්නේ මළුවල විවර තුලින් පසට වාතය හොඳින් ඇතුළු වන බැවිනි. වගා මළු තුල අල වර්ග සිටුවීමේදී මෙම හාල් මළුම ⁣තෝරා ගත යුතුය. 👉 පොලිතින් මළුවල හෝ වෙනත් පෝච්චි වල සිටවූ විට අස්වැන්න අඩු වේ. හේතුව පස හරහා වාතය හොඳින් ගමන් නොකිරීමත්, ජලය හොඳින් ගලා නොබැසීමත්ය. ඉඟුරු වගාවේ දිලීර රෝග ,කෘමි හානි ඉතා අඩුය. නඩත්තුව පහසුය. ඉඟුරු සිටුවනවානම් වර්ෂාව පටන් ගන්නවාත් සමඟම සිටුවනවානම් වඩාත් හොඳය. වියලි කාළගුණයකදී මොරෙයියන් වියලී යාමට ඉඩ ඇති බැවිනි. 👉 පළමුව කවරයේ අඩියට (හැකිනම් පමණි.) ගඩොල් කැට අඟල් 1/2ක් උසට දමන්න. නැතිනම් පස් මිශ්රණයම භාවිතා කරන්න. සිටුවන පළාත වියලි නම් කවරයේ අඩියට පොල් ලෙල්ලක් දමන්න. පස් මිශ්රණය ´´´´´´´´´ කොම්පොස්ට් , මතුපිට පස්, පිළිස්සූ දහයියා . 1 : 1 : 1 මිශ්රණය # පිලිස්සූ දහයියා තිබේ නම් වඩාත් හොඳය. # මෙ⁣ම මිශ්රණයට හොඳින් ව්ෙළුනු කුකුල් පොහොර, 5kg උරයකට පොල් කටු 01ක ප්රමාණයක්ද, 25kg උරයකට පොල් කටු 02ක් ද කලවම් කරන්න . # පසේ මැටි ගතිය වැඩිනම් වැලි ඉහත 1 : 1 මිශ්රණයටම එකතු කරන්න. (1 :1 :1 :1 ) සාමාන්ය මැටි ගතතතියෙන් යුක්ත නම් වැලි 1/2 ක් මිශ්ර කරන්න. ( 1: 1 : 1 : 1/2 ) # දැන් මෙම මිශ්රණය උරයෙන් 3/4 ක් පුරවන්න. 25kg උරයක් නම් සම්පූර්ණ උස අවශ්ය නැත. Massenger වල මා එවූ photos වල ආකාරයට උරයේ කට නවා ඉන් 3/4 ක ප්රමාණයට පුරවන්න.   # දැන් සිටුවීමට බීජ තේරීමේදී හොඳ පුෂ්ටිමත් මොරෙයියන් තෝරා ගන්න. කුඩා මොරෙයියන් සිටුවීමෙන් දුර්වල පැළ ලැබේ. එවිට අස්වැන්න අඩු වේ. # එක උරයකට මොරෙයියන් 3ක් වත් සිටුවිය යුතුය. සිටුවීමේදී අංකුර උඩ අතට සිටින ලෙස, අංකුරය පස් මට්ටමට සිටින ලෙසද සිටවන්න . # මොරෙයියන් පැල වීමත් සමඟම උරයට දහයියා දමන්න. ඒ තෙතමනය රඳා පවත්වා ගැනීමටයි. නැතිනම් පැල දුර්වල වේ. # මින් පසු දිගටම දහයියා දැමිය යුතුයි. එ දැමූ දහයියා දිරාපත්වූ පසු නැවත අඟල් 1 1/2 – 2 ත් උසකට දහයියා එකතු කරන්න. # මෙය දහයියා දරාපත්වන හැම අවස්ථාවකදීම කල යුතුය. හැකිනම් ඒ සමඟ මතුපිට පස් ස්වල්පයක් කලවම් කර දමන්න. වඩාත් හොඳය. # ජලය සැපයීමේදී , පායන කාල වලදී, ඉඟුරු පත්රය රෝල් වීගෙන එන අවස්ථාව වන විට ජලය දමන්න. #### වර්ෂාව පටන් ගන්නවාත් සමඟම සිටවන්න. අත්දැකීමෙන්- ඉතා වැදගත් කරුණු. 01. මගේ වගාබිම තුළ කවර 1500කට අධික ප්රමාණයක් නිසා මිශ්රණය සකස් කිරීමට JCB යන්ත්රයක් යොදාගැනුනා. කාලය හා මුදල් ඉතිරි කෙරුනා. 02. රැංගුන් ඉගුරු සදහා අවම 25kg උර යොදාගන්න. බීජ 2-3 ක් කවරයකට. ඉගුරු රයිසෝමය වර්ධනය වන්නේ තිරස් අතට බව අනිවාර්යයෙන් මතක තබා ගන්න. 03. පෘශ්ඨිමත්, 30-50g බර ඇගිලි විහිදුනු බීජ අස්වැන්න ඉහළ නංවයි. 04. දැල්වූ දහයියා අනිවාර්යයෙන්ම යොදාගන්න 05. වතුර දමනවිට, හා රයිසෝමය වර්ධනය වන විට පස් වලින් මතු වන ඉගුරු අල ඉක්මනින්ම වසා දමන්න. 06. කවර අතර සැලකිය යුතු පරතයක් හා පෝළිම් අතර අඩි 3 ක පරයක් තැබීමෙන් රෝගයක් ඇතිවුවද වය්යාප්තිය පාලනය කරයි. ඔබ ඉගුරු බීජ අවශ්යතාවක් පවතී නම් හෝ තවත් තොරතුරු අවශ්ය නම් whatsapp හෝ viber පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. ස්තූතිය සහ උපුටා ගැනීම – තාරුක රණවීර Facebook විස්තර :- චතුරංගි ජයසිංහ 071-5433895

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *