නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (1 කොටස )

🍀🍀1. කොල පොහොර 🍀🍀

 කොල පොහොර යනු බෝග වගාවේදී හරිත වර්නයෙන් යුතු ශාක කොටස් භාවිතා කර එමගින් ශාක වර්ධනයට අවශය පෝෂක ලබාදීමට යොදා ගන්නා පොහොර.

✳️ කොල පොහොර ඉතා පහසුවෙන් භාවිතා කල හැකි ද්රවයකි.

✳️පත්ර සහ ලපටි දඩුද භාවිතා කරයි.

✳️මේ සදහා ඕනෑම ශාක විශේෂයක් භාවිතා කල හැකි නමුත් කොලදාව වැඩියෙන් නිපදවනු ලබන ශාක වර්ග භාවිතා කිරීමෙන් ප්රයෝජනය වැඩි වේ.

✳️රනිල කුලයට අයත් ශාක වර්ග ( ග්ලිරිසීඩියා, සියඹලා , සන්හෙම්ප්, ඉපිල් ඉපිල්) භාවිතා කිරීමෙන් ඒවායේ අන්තර්ගත නයිට්රජන් N ප්රමානය සැලකිය යුතු ප්රමානයක් පොලවට එකතු වේ.

🍀කොල පොහොර ලෙස භාවිතා කල හැකි ශාක විශේෂ වල රසායනික සංයුතිය.🍀

🔹කොල පොහොර ලෙස භාවිතා කරනු ලබන සුලභ ශාක වර්ග කිහිපයක රසායනික සංයුතිය හා ජායාරූප පහත ජායාරූප සමග විස්තර කර ඇත.

🍀කොල පොහොර යෙදීමේදී සැලකිය යුතු කරුනු🍀

🔹කොල පොහොර වල අධික N ප්රමානයක් ඇති බැවින් එය අපතේ නොයන ලෙස භාවිතා කල යුතුයි.

🔹ගොඩ බිමක නම් කොලපොහොර පසට යට කොට තැබීමෙන්, ඒවා දිරාපත් වී ලැබෙන N , වාෂ්ප නොවීමෙන් අපතේ යාම වලකී.

🔹කුබුරු වලදී මතුපිටින් යොදන කොල තට්ටුව වියලීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුය. එවිට N සාර්ය ජලයේ දිය වී ගොයමට ලැබේ.

🍀කොල පොහොර යෙදීමේ ක්රම🍀

කොල පොහොර ආකාර 02කට කේෂේත්රයට යෙදීම සිදු කල හැක.

(01) වගා බිමෙහි වවා පසට යට කිරීම.

* මෙහිදී සන්හෙම්ප් , දිය සියඹලා වැනි ශාක පසෙහි වවා ඒවායේ 50% ක් පමන මල් පිපෙන විට ක්ෂේත්රය සී සෑම සිදු කර ශාක කොටස් පසට යට කල හැක.
(* වගාවෙන් 50% කට වඩා මල් පිපීමට ඉඩ හැරීමෙන් ලැබෙන N ප්රමානය අඩු විය හැක.)

*එමගින් අක්කරයකට N 6kg ලබා ගත හැක.

(02) පිටතින් කපා ගෙනවිත් පසට යට කිරීම.

*පිටතින් කොල කපා යොදනු ලබන විටදී , බීජ හෝ පැල සිටුවීමට සතියකට පමන පෙර ඒවා පසට යට කල යුතුයි.ඒවා ක්රම ක්රමයෙන් දිරාපත් වීමේදී ශාක මුල් මගින් පෝෂක උරා ගනු ලැබේ.

*ගොඩ වගාවේදී අධික ජල ප්රමානයක් යෙදීමෙන් කොල පොහොර වල ඇති N සහ K පොහොර සේදී යෑමට පුලුවන.

* සාමානයෙන් හෙක්ටයාරයකට කොල පොහොර ටොන් 10ක් පමන යෙදීම නිර්දේශ කෙරේ.මෙම ප්රමානය වර්ග මීටරයකට කිලෝග්රෑම් 1 / අක්කරයකට ටොන් 4ක් පමන වේ.

* මෙතරම් විශාල ප්රමානයක් සපයා ගැනීමට පහසු නොවුනත් සපයා ගත හැකි නම් යහපත් ප්රතිඵල ලබා ගත හැක.

ස්තූතිය සහ උපුටා ගැනීම – Facebook.com

ගෙවත්තේ බෝගවලට ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි වලින් කාබනික දියර පොහොරක් සාදමු

3 thoughts on “නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (1 කොටස )

  1. Pingback: ගෙවතු වගාවට අවශ්‍ය ශාක ප්‍රතිකාරක නිවෙසේදීම හදමු – Ceylon Seeds

  2. Pingback: බුලත් වගාව – Ceylon Seeds

  3. Pingback: ගෙවත්තට පලතුරු – Ceylon Seeds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *