නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (3 කොටස )

කාබනික පොහොර - organic fertilizer

🍀🍀3. ගොවිපොල පොහොර. 🍀🍀

✳️ගොවිපොල සතුන්ගේ මල, මුත්රා , අතුරණු සමග ගව නිවාස වල පවතින ආහාරයට ගෙන ඉතිරි වන තෘණ සත්ව ආහාර වැනි දිරාපත් විය හැකි කොටස් , මාසයක පමන කාලයක් ගොඩ ගසා තබා දිරාපත් වූ විට පොහොර ලෙස භාවිතා කල හැකියි.

✳️දිරාපත් වූ ගොවිපොල පොහොර සාරවත් කාබනික පොහොරක් ලෙස යොදා ගත හැකිය.

✳️ගොවිපල පොහොර හොදින් ජීර්නය වූ පසු වගාවට යෙදිය යුතු අතර ඒවා පැල හෝ බීජ සිටුවීමට දින කීපයකට පෙර යෙදිය යුතුයි.එසේම පැල සිටුවන අවස්ථාව දක්වාම දිනපතා ජල සම්පාදනය කල යුතුයි.

✳️මේ සදහා ගව , එලු , ඌරු , කුකුලු , අලි, බැටලු, අශ්ව සත්වයින්ගේ අපද්රව්ය ගත හැකි අතර ලංකාවේ බොහෝ විට ගව , එලු , ඌරු , කුකුලු අපද්රව්ය යොදා ගනියි.

✳️මෙම පොහොරෙහි සංයුතිය පහත කරුණු මත රදා පවතී.
👉යොදා ගන්නා සත්ව විශේෂය
👉සතුන්ගේ වයස
👉දෙනු ලබන ආහාර වර්ගය

✳️සත්ව පොහොර / සත්ව මල ද්රව්ය :

මෙහිදී මී ගව ගොම , එල ගව ගොම , කුකුලු අතුරන, ආහාර ඉතිරි කොටස් යොදා ගනී.

✳️කුකුල් පොහොර , ගොවිපල පොහොර ලෙස භාවිතයේදී නිවාස වල අතුරනුව භාවිතා කරයි. කුකුල් පොහොර වටපනු මර්ධනයට, වල්පැල මර්ධනයට උපකාරී වේ. අතුරන ආකාර 02කි.

1. බ්රොයිලර් අතුරනුව
-මසට හදන කුකුලන්ගේ අතුරනුවයි.
-මෙය දින 35-40 පැරනි අතුරනුවකි.
-පෝෂක සංයුතිය අඩුය.

2.ලේයර් අතුරනුව
-බිත්තර දමන කුකුලන්ගේ අතුරනුවයි.
-මෙය වසරකටත් වඩා පැරනි අතුරනුවකි.
-පෝෂක සංයුතිය වැඩිය.

– මේ තුල කුකුලන්ගේ මල ද්රව්ය , ආහාර අතුරු ඵල , කුකුලු පිහාටු අන්තර්ගතය.
– කුකුලු පොහොර බෝග වගාවට භාවිතයේදී එහි අන්තර්ගත විෂ සංඝටක ඉවත්වීමට මාසයක් පමන ක්ෂේත්රයේ ගොඩගසා බෝග වලට යෙදීම කල යුතුයි.

🔺විවිධ ගොවිපල පොහොර වර්ග වල අඩංගු පෝෂක ප්රමානයන් :

🔸මී ගව ගොම
(පෝෂක ප්රමානය බර අනුව % ලෙස )
N – 0.75
P – 0.2
K – 2.0

🔸එල ගව ගොම

(පෝෂක ප්රමානය බර අනුව % ලෙස )
N – 1.83
P – 0.49
K – 1.62

🔸එල ගව මුත්රා
(පෝෂක ප්රමානය බර අනුව % ලෙස )
N – 2.5
P – 0.05
K – 2.12

🔸එලු පොහොර
(පෝෂක ප්රමානය බර අනුව % ලෙස )
N – 1.33
P – 0.30
K – 1.39

🔸ඌරු පොහොර
(පෝෂක ප්රමානය බර අනුව % ලෙස )
N – 2.82
P – 1.17
K – 1.49

🔸කුකුලු පොහොර
(පෝෂක ප්රමානය බර අනුව % ලෙස )
N – 3.33
P – 1.36
K – 1.80

🔺සත්ව පොහොර භාවිතා කිරීමේදී අනුගමනය කල යුතු වැදගත් කරුනු🔺

1. සතුන්ගේ මල සහ මුත්රා සහිත ද්රව්ය ගොඩගසා තබන්නේ නම් ඒවා වසා තැබීමට කටයුතු කල යුතුය.වර්ෂාවට තෙමීමෙන් පෝෂක දිය වී සේදී යාම මෙයින් වලක්වා ගත හැකිය.

2. ගොම සමග තණ කොල ඇට ව්යාප්ත වීමට ඉඩ ඇත. ගොම මුත්රා සමග මිශ්ර කිරීමෙන් කොම්පෝස්ට්කරනය වී එම බීජ දිරාපත් වේ .
ගොම හෝ ගොවිපල පොහොර වලට මුත්රා යෙදීමෙන් ජීර්න වීම ඉක්මන් වේ.
ඉක්මනින් දිරාපත් වීම වැලැක්වීම සදහා ගොවිපල පොහොර සහ මුත්රා වෙන වෙනම එකතු කල යුතු වේ.

3.කුකුල් පොහොර භාවිතා කිරීමේදී කුකුල් වසුරු දිරාපත් වූ පසු භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුය. අලුත් කුකුල් වසුරු බෝග වලට හානිදායක විය හැකිය. කුකුල් පොහොර භාවිතා කිරීමේදී බෝග වගා කිරීමට දින 3-4කට ප්රථම ඒවා පසට කලවම් කොට දින 2-3 ජල සම්පාදනය කිරීමට හෝ වර්ෂාවට හසුවීමට තැබිය යුතුයි.

🌿සැකසීම – Hii Trees.

නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (2 කොටස )

නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (1 කොටස )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *