කාබනික දිලීර නාශක හදමු.

organic
වර්ථමාන කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයේදී  ප්‍රධාන ගැටලුවක් දිලීර පාලනය. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද කාබනික දිලීර නශක හදන්නෙ කියල. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය….
  • අමු කහ
  • කොහොඹ කොල,පොතු,බීජ
  • සේර කොල
  • මුරුංගා කොල
  • වල් සූරියකාන්ත
  • සුදු ලූනු
  • කලාදුරු
  • අමු ගොම
  • ගව මූත්‍රා
  • ප්ලාස්ටික් බාල්දියක්
ගව මූත්‍රා සහ අමු ගොම හැර අනෙක් අමුද්‍රව්‍ය සමානව ගෙන හොදින් කොටා ගන්න. ඒ සියල්ල බදුනකට දමා මුලු බරට සමානව අමු ගොම කොටස් එකහමාරක් හොදින් කලවම් කර ගන්න. ඉන් පසුව මෙම සියල්ලගෙ බරවල එකතුව මෙන් තුන් ගුණයක් ගව මූත්‍රා එකතු කර දින 14ක් පල්වෙන්න හරින්න. ….භාවිතයට උපදෙස්…. දින 14කින් පසුව මෙම ද්‍රාවනය හොදින් පෙරා ගන්න. ඉන්පසු ප්ලස්ටික් බෝතල්වල දමා සිසිල් වියලි ස්ථානයක ගබඩා කර තබන්න. භූමියට, බදුන්වලට, පත්තියට ඉසිමේදි වතුර ලීටර් 16කට දිලීර නාශක මිලි ලීටර් 250ක් හොදින් කවලම් කර බෝගය තෙමෙන්න හොදින් ඉසින්න.
කාබනික වගාව අසාර්ථක වීමට බලපාන හේතු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *