නැතුවම බැරි කාබනික පොහොර

නැතුවම බැරි කාබනික පොහොර

කාබනික පොහොර යනු සත්ත්ව අපද්ර ව්යව හා ශාක කොටස්‌ වේ. කෘෂිකර්මාන්තයේ කාබනික පොහොර භාවිතය ශතවර්ෂ ගණනාවක සිට පැවත එන්නකි. රසායනික පොහොර ලොවට හඳුන්වාදීමට පලමු පොහොර ලෙස ප්රිධාන වශයෙන් භාවිත කරනු ලැබුවේ කාබනික පොහොර පමණි. විද්යාහවේ දියුණුවත් සමග නව ප්රාභේද හඳුන්වා දීමත්, රසායනික පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීමත් මෙන්ම රසායනික පොහොර සඳහා නව ප්ර්භේද දැක්‌වූ වැඩි ප්රමතිචාරය වැනි කරුණු නිසා ක්රෙමයෙන් කාබනික පොහොර භාවිතය අඩු විය.

කෙසේ නමුත් කාබනික පොහොර භාවිතය අඩුවීම නිසාත් රසායනික පොහොර පමණක්‌ දිගුකාලීනව භාවිත කිරීම නිසා පස අද බොහෝවිට නිසරු වී ඇති අතර බෝග අස්‌වැන්න ද සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවෙමින් පවතී. මෙවැනි ගැටලු නිසා අද ලෝකයේ දියුණු රටවල පවා රසායනික පොහොර වලට අමතරව කාබනික පොහොර යෙදීම කෘෂිකර්මාන්තයේ තිරසාර බව සඳහා අත්යරවශ්යාම කරුණක්‌ බව අවබෝධ කරගෙන ඇත. විශේෂයෙන් ලංකාව වැනි උෂ්ණාධික රටවල පසේ අන්තර්ගත කාබනික ද්රරව්ය ඉක්‌මණින් වියෝජනය වීම නිසා පසට කාබනික පොහොර යෙදීම ඉතාමත් වැදගත් වන අතර එය බෝග මගින් සාර්ථක මෙන්ම ආර්ථික වාසිදායක අස්‌වැන්නක්‌ ලබා ගැනීමට හේතුවේ.

කාබනික පොහොර වර්ග

ලංකාවේ පහසුවෙන් මෙන්ම ලාභදායීව ලබාගත හැකි කාබනික පොහොර වර්ග ගණනාවකි. එනම් සත්ත්ව පොහොර, පිදුරු, වෙනත් බෝග අවශේෂ, කොලවර්ග, තණකොළ, ජලජ වල් පැළෑටි, කුණු රොඩු යනාදිය වේ. සත්ත්ව පොහොර අතුරින් ගොම, කුකුල් පොහොර, එළු පොහොර යනාදිය සුලබ කාබනික පොහොර වනු ඇත. කාබනික පොහොර අතුරින් වර්තමානයේ සත්ත්ව පොහොර බහුලව බෝගවගාවේ භාවිත කරනු ලැබේ. එයට හේතු වී ඇත්තේ සත්ත්ව පොහොර සොයා ගැනීමට පහසු වීමත්, පහසුවෙන් මිලදී ගැනීමට හැකි වීමත්, වැඩි ශාක පෝෂක ප්රසමාණයක්‌ අන්තර්ගත වීමත් බෝග වැඩි ප්රකතිචාරයක්‌ දැක්‌වීමත් යනාදී කරුණු වේ. එළවළු වගාවන් සඳහා බොහෝ ප්රනදේශවල සත්ත්ව පොහොර භාවිතය ප්රදධාන තැනක්‌ ගනු ලැබේ.

බෝග අවශේෂ අතුරින් පිදුරු සුවිශේෂ ස්‌ථානයක්‌ ගනු ලබන කාබනික පොහොරකි. පිදුරු ලංකාවේ දක්‌නට ලැබෙන සුලබතම කාබනික පොහොර ලෙස හැඳින්විය හැකිය. කෙසේ නමුත් බොහෝ ප්රිදේශවල පිදුරු ගිනි තබා විනාශ කරන අවස්‌ථා එමටය. අස්‌වනු නෙළීමෙන් පසු පිදුරු කුඹුරේ අතුරා තැබීමෙන් කුඩා ගොඩවල් ලෙස තැනින් තැන දැමීමෙන් හෝ දිරාපත් කර ගැනීමෙන් පසු නැවත තම කුඹුරට කාබනික පොහොරක්‌ ලෙස සාර්ථකව භාවිත කළ හැකිය. සෑම කන්නයකට පාසා තම කුඹුරෙන් ලැබෙන පිදුරු කාබනික පොහොරක්‌ ලෙස කුඹුරට යෙදීමෙන් පසේ සාරවත්භාවය රැක ගත හැකි වනු ඇත. දිවයිනේ සාර්ථක වී අස්‌වනු ලබාගන්නා ගොවීන් රසායනික පොහොර වලට අමතරව පිදුරු හා වෙනත් කාබනික පොහොර භාවිත කරනු ලැබේ.

වී වගාව සඳහා ලංකාවේ බොහෝ ප්ර දේශවල කාබනික පොහොර ලෙස කොළ පොහොර භාවිතයද ප්රාචලිත ක්රිායාවලියකි. මේ සඳහා ග්ලිරිසීඩියා වල් සූරියකාන්ත, කැප්පෙට්‌ටියා, එරබදු, කදුරු වැනි ශාක විශේෂවල කොළ වර්ග සුවිශේෂි ස්‌ථානයක්‌ ගනී. නමුත් ලංකාවේ විවිධ ප්ර දේශවලට ආවේණික වූ බොහෝ වෙනත් කොළ වර්ගද ඒ ඒ ප්රළදේශවල වී වගාව සඳහා භාවිත කරනු ලැබේ. කොළ පොහොර භාවිතයේ වැදගත් දේ ලෙස තම ප්රීදේශයේ සුලභ කොළවර්ග භාවිතය සැලකිය හැකිය.
කාබනික පොහොර ගැන සැලකීමේදී පැරැණිම කාබනික පොහොර ලෙස කොම්පෝස්‌ට්‌ හැඳින්විය හැකිය. මෙය විවිධ ක්ර ම මගින් ක්රතමානුකූලව නිපදවා ගත් කාබනික පොහොරකි. කොම්පෝස්‌ට්‌ වාණිජමය ලෙස නිපදවා ඇසුරුම් කර වෙළඳ පොළෙන් පවා ලබා ගත හැකිය. තම ගෙවත්තේ කාබනික ද්රමව්යව පහසුවෙන් දිරාපත් කර ගැනීමෙන් ලබාගන්නා කොම්පෝස්‌ට්‌ තම වගාවනට සාර්ථක පොහොරක්‌ ලෙස භාවිත කළ හැකිය.

වාසි

කාබනික පොහොර යෙදීම නිසා සැලකිය යුතු ප්රනමාණයන්ගෙන් පසට ශාක පෝෂක එක්‌වනු ඇත. නමුත් කාබනික පොහොරවල අන්තර්ගත ශාක පෝෂක ප්රසමාණය රසායනික පොහොරවලට වඩා අඩුය. රසායනික පොහොර මගින් සැපයිය හැකි ශාක පෝෂක වර්ග සීමා සහිතය. නමුත් කාබනික පොහොර මගින් ශාක වර්ධනයට අවශ්යෂ මූලික, ද්විතීක හා අංශු මාත්රඩ යන ශාක පෝෂක සියල්ලම පසට ලැබෙනු ඇත. රසායනික පොහොර මගින් ශාක පෝෂක ඉක්‌මණින් පසට එක්‌ වුවත් කාබනික පොහොර මගින් ඒවා පසට ක්රශම ක්රකමයෙන් ලැබෙනු ඇත. මේ නිසා ශාක පෝෂක අපතේ නොගොස්‌ දිගු කාලයක්‌ තුළ සෙමෙන් නිදහස්‌ කිරීමේ හැකියාවක්‌ කාබනික පොහොර තුළ ඇත. රසායනික පොහොර මගින් ඉක්‌මනින් හා පහසුවෙන් ශාක පෝෂක නිදහස්‌ වීම මගින් පෝෂ්යත පදාර්ථ ඉක්‌මනින් පසෙන් සේදී යැම සිදුවේ. කාබනික හා රසායනික පොහොර වර්ග වල දක්‌නට ලැබෙන මෙවැනි වෙනස්‌ ලක්ෂවණ නිසා සාර්ථක අස්‌වැන්නක්‌ ලබා ගැනීමට කාබනික හා රසායනික පොහොර දෙවර්ගයම යෙදීම වැදගත්ය. මේ නිසා කාබනික පොහොර හා රසායනික පොහොර වර්ග දෙවර්ගයම බෝග වගාවට යෙදීමට වග බලා ගත යුතුය.
පසට කාබනික පොහොර යෙදීම නිසා පසේ වැදගත් රසායනික ලක්ෂපණයක්‌ වන ශාක පෝෂක උරා තබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩිවේ. මෙසේ උරා ගත් ශාක පෝෂක බෝග වගාවට භාවිත කළ හැකිවන අතර එමගින් යෙදූ පොහොර දිය වී පසෙන් ඉවත් වී අපතේ යැම අඩුවේ. මෙම හේතුව නිසා පස්‌ අංශු අතර පොහොර රඳවා තබා ගැනීම නිසා මුල් අවට පොහොර සුලභව පැවතීමට හේතුවේ. මෙසේ රඳවා ගත් පොහොර බෝග සඳහා පහසුවෙන් උරා ගැනීමට අවස්‌ථාවක්‌ උදාවේ. මේ නිසා කාබනික පොහොර යෙදූ පසක හෝ සැලකිය යුතු ලෙස කාබනික ද්ර ව්ය‌ අන්තර්ගත පසක බෝග සඳහා රසායනික පොහොර යෙදීමෙන් වැඩි ප්ර යෝජනයක්‌ ලැබෙනු ඇත.
පසකට රසායනික පොහොර නොකඩවා යෙදීමෙන් පසේ ආම්ලික බව වැඩි වන බව පර්යේෂණ මගින් පෙන්වා දී ඇත. ලංකාවේ තෙත් කලාපයේ හා අන්තර් මාධ්යහ කලාපයේ දක්‌නට ලැබෙන පස්‌ ස්‌වභාවයෙන් ආම්ලික බවකින් යුක්‌තය. තවද රසායනික පොහොර යෙදීමෙන් පසේ ආම්ලික බව වැඩිවීමේ ක්රිසයාවලිය අඩු කර ගැනීමට පසේ සැලකියයුතු ප්රීමාණයක්‌ කාබනික ද්රකව්යය අන්තර්ගත වීම හේතුවේ. මේ නිසා ලංකාවේ දක්‌නට ලැබෙන බොහෝ ආම්ලික පස්‌ වලට රසායනික පොහොර යෙදීමෙන් තවදුරටත් ආම්ලික බව වැඩි වීමෙන් බෝග වර්ධනයට සිදුවිය හැකි අහිතකර බලපෑම් අවම කර ගැනීමට කාබනික පොහොර යෙදීම අත්යසවශ්යහ වේ.

රසායනික පොහොර යෙදීමෙන් පසේ රසායනික ලක්ෂබණයක්‌ වන පසේ පෝෂ්යඩ පදාර්ථ ප්රයමාණය වැඩිවීම සිදුවේ. එයද පෝෂ්යග පදාර්ථ කීපයකින් පමණි. බොහෝවිට එය පෝෂ්යප පදාර්ථ 3 ක්‌ හෝ 4 ක්‌ පමණ විය හැකිය. පසේ පෝෂ්යි පදාර්ථ වැඩිවීම පසේ එක්‌ රසායනික ලක්ෂ්ණයක්‌ පමණි. මින් පෙනී යන්නේ පසේ සාරවත් භාවය වැඩි දියුණු කිරීමට රසායනික පොහොර සීමිත ලෙස දායක වන බවයි. එසේම ඒ සඳහා ද රසායනික පොහොර ගණනාවක්‌ පසට යෙදිය යුතුය. එයට හේතුව විවිධ රසායනික පොහොර මගින් සපයනු ලබන්නේ විවිධ පෝෂ්යෙ පදාර්ථ බැවිනි. මින් පෙනී යන්නේ රසායනික පොහොර යනු පෝෂණ පදාර්ථ සපයන ප්ර‍භවයක්‌ පමණක්‌ වන බවයි. පසේ සාරවත් බව රැඳී පවතින වෙනත් ලක්‌ෂණ නම් පසේ භෞතික හා ජීව විද්යාවත්මක ලක්ෂකණයන්ය. පසේ භෞතික ලක්ෂ ණ අතර පසේ ව්ය qහය, ජලය රදා ගැනීමේ හැකියාව, පසේ අන්තර්ගත වාත ප්රවමාණය, පසේ ගැඹුර, වැලි, මැටි හා රොන් මඩ වැනි කොටස්‌වල අනුපාතය වැනි දෑ හැඳින්විය හැකිය. පසක මෙවැනි ලක්ෂපණ වැඩි දියුණු වීමට කාබනික පොහොර යෙදීම අත්යාවශ්යැ වන අතර එමගින් සාර්ථක බෝග වර්ධනයක්‌ සිදුවේ. සැලකිය යුතු ලෙස කාබනික ද්රතව්යස අන්තර්ගත පසක්‌ ලිහිල් වන අතර පසේ තෙතමන රඳවා ගැනීමද හොඳින් දක්‌නට ලැබේ. එසේම පසේ හොඳ ව්යබqහයක්‌ තිබීමෙන් පස බුරුල් වන අතර බෝගයක සාර්ථක මුල් වර්ධනයක්‌ ද සිදුවේ. වර්තමානයේ ගොඩබිමෙහි වගා කරනු ලබන බොහෝ බෝගවල අස්‌වැන්න අඩු වීමට පසේ තද භාවය බලපා ඇත. එවැනි පසක සාර්ථක මුල් වර්ධනයක්‌ හා බෝගයක වැඩි අස්‌වැන්නක්‌ සඳහා කාබනික පොහොර යෙදීම අත්යනවශ්යමම කරුණකි.

පස බුරුල් වීම නිසා පස්‌ අංශු අතර අන්තර්ගත වාත ප්රේමාණය වැඩිවීමෙන් පසේ ජීවත්වන ගැඩවිලන් හා ශුද්රා ජීවීන්හට තම ජීවිකාව පවත්වාගෙන යැමට අවශ්ය වාතය පහසුවෙන් ලැබෙනු ඇත. එසේම පසේ සිදුවන වෙනත් ප්ර තික්රිටයා සඳහාද අවශ්යහ වාතය මේ නිසා පහසුවෙන් ලබාගත හැකිවේ. එවැනි තත්ත්වයන් සාර්ථක බෝග වගාවකට වැදගත් වේ. කාබනික පොහොර යෙදීමෙන් පසේ ජීවත්වන ශුද්රත ජීවීන්ට අවශ්යක ආහාර, ශක්‌තිය වැනි දෑ පවා පහසුවෙන් ලැබෙනු ඇත. තවද කාබනික පොහොර පසට එක්‌ කිරීමෙන් පසේ සිදුවන ප්ර තික්රි යා සඳහා ශුද්ර ජීවීන් පසට එක්‌ වීමද සිදුවේ. පසේ කාබනික ද්රීව්යජ ප්රසමාණය අඩු වූ විට ශුද්රᰓ ජීවීන්ගේ ගහනයද අඩුවේ. එයට හේතුව පාංශු ජීවීන්ගේ ආහාර කාබනික ද්ර ව්යු වීමය. මේ නිසා පාංශු ජීවීන් අඩු පසක සාරවත් භාවයද අඩුය. මේ නිසා පසකට ශුද්රර ජීවීන් එක්‌ කිරීම සඳහා මෙන්ම පසේ ජීවත්වන ජීවීන්ට හිතකර පරිසරයක්‌ ඇති කිරීම වැනි කරුණු සඳහා කාබනික පොහොර පසට එක්‌ කිරීම වැදගත් වේ. එවැනි තත්ත්වයන් පසක වැඩි දියුණුවීම බෝගයක සාර්ථකත්වයට අනිවාර්යයෙන්ම හේතුවේ.

ඉහත සඳහන් කළ කරුණු මගින් පෙනී යන්නේ කාබනික පොහොර යෙදීම මගින් පසේ රසායනික, භෞතික හා ජීව විද්යානත්මක ලක්ෂමණ වැඩිදියුණු වීම නැතහොත් පසක පූර්ණ සාරවත් බව වැඩිවන බවයි. නමුත් රසායනික පොහොර මගින් සිදුවන්නේ පසේ ශාක පෝෂක ප්රවමාණය වැඩි වීම පමණි. එයද පෝෂ්ය පදාර්ථ කීපයක්‌ පමණි. මේ නිසා පසේ තිරසාර බව සඳහා මෙන්ම පසේ දිගුකාලීන සාරවත් භාවය ර¹ ගැනීම සඳහා කාබනික පොහොර යෙදීම අත්යානවශ්යාම කරුණකි. මේ නිසා තම ප්ර දේශයේ සපයාගත හැකි සුලභ ඕනෑම කාබනික පොහොරක්‌ බෝග වගාවනට යෙදීමට වග බලා ගත යුතුය.

යොදන ප්‍රමානය

කාබනික පොහොර යෙදීමේදී යොදන ප්රාමාණය පසට, බෝගයට මෙන්ම ගොවියාටද දරා ගත හැකි ප්රරමාණ විය යුතුය. කාබනික පොහොර යොදන ප්රොමාණ සපයා ගැනීමට හැකි ප්රහමාණ මෙන්ම එය ආර්ථික වාසිදායකද විය යුතුය. පස සාරවත්වීම දිගුකාලීන ක්රිකයාවලියක්‌ වන බැවින් කාබනික පොහොර යෙදීමෙන් වුවද පස දියුණු කිරීම එක්‌ කන්නයකදී යෙදීමෙන් පමණක්‌ සිදු කළ නොහැක. මේ නිසා සෑම බෝග වගාවක්‌ සඳහා ඒ ඒ බෝගයට යෙදිය යුතු කාබනික පොහොර ප්රමමාණ පසට යෙදිය යුතුය. මේ නිසා එක්‌ කන්නයකදී විශාල ප්රුමාණ යෙදීම අවශ්ය‍ නොවනු ඇත.
වී වගාව සඳහා පිදුරු භාවිත කිරීමේදී එම කුඹුරෙන් ලබාගත් පිදුරු ප්ර.මාණය එම කුඹුරටම යොදන්න. කොළ පොහොර යෙදීමේදී ඒවා සපයා ගැනීමේ හැකියාව මත අක්‌කරයකට මිටි 20-25 ක්‌ (ටොන් 1 ක්‌ පමණ) කුඹුරුවලට යෙදිය හැකිය. වී වගාවට සත්ත්ව පොහොර හෝ කොම්පෝස්‌ට්‌ යෙදීමේදී අක්‌කරයකට ටොන් 1 ක්‌ පමණ යොදන්න. උඩරට එළවළු බෝග සඳහා මෙන්ම අර්තාපල් සඳහා භාවිත කරනු ලබන සුලභ කාබනික පොහොර වන ගොම, කුකුල් පොහොර හා කොම්පෝස්‌ට්‌ අක්‌කරයකට ටොන් 4 ක්‌ හෝ 5 ක්‌ පමණ යෙදිය හැක. පහතරට එළවළු බෝග වගා කිරීමේදී කොම්පෝස්‌ට්‌ හා සත්ත්ව පොහොර අක්‌කරයකට ටොන් 2 සිට 3 දක්‌වා භාවිත කිරීම ආර්ථික වාසිදායක සාර්ථක අස්‌වැන්නක්‌ ලබා ගැනීමට හේතුවේ. අතිරේක ආහාර බෝග සඳහා කාබනික පොහොර භාවිතයේදී ආර්ථික වාසිදායක අතිරේක ආහාර බෝග වන ලූනු, මිරිස්‌ වැනි බෝග සඳහා අක්‌කරයකට කාබනික පොහොර ටොන් 2 සිට 4 දක්‌වා පමණ භාවිත කළ ද එතරම් ආර්ථික වාසිදායක නොවන අතිරේක ආහාර බෝග වන කුරක්‌කන්, රටකජු, තල වැනි බෝග සඳහා කාබනික පොහොර අක්‌කරයකට ටොන් 1 සිට 2 දක්‌වා යෙදීම වැදගත් වේ.
පලතුරු බෝග සඳහා පොහොර යෙදීමේදී වැඩුණු පලතුරු ගසක්‌ සඳහා කාබනික පොහොර කූඩ 2 ක්‌ හෝ කිලෝ ග්රෑ ම් 10 -15 වර්ෂයක කාලයක්‌ තුළ දී යෙදීම වැදගත වේ. වැඩුණු පලතුරු ගසකට කාබනික පොහොර යෙදීමේදී ඒවා ගස වටා පසට යොදා හොඳින් මුල්ලු කර පස සමග කවලම් කළ යුතුය. පලතුරු බෝග සිටුවීමේදී ද ඉහත ප්රසමාණය වළකට යොදා හොඳින් පස්‌ සමග කවලම් කර පැළ සිටුවීම සාර්ථක ප්රේතිඵල ලබා ගැනීමට හේතුවේ.

යොදන අවස්‌ථා

වාර්ෂික බෝග සඳහා කාබනික පොහොර යෙදීම බීජ හෝ පැළ සිටුවීමට පෙර මූලික පොහොරයක්‌ ලෙස සකස්‌ කර ගනු ලබන වළවල් වලට යෙදිය යුතුය. විශේෂයෙන් අලුත් කුකුල් පොහොර යෙදීමේදී පැළ හෝ බීජ සිටුවීමට දින 3 -4 කට පෙර වළවල් වලට කුකුල් පොහොර යොදා පස්‌ සමග කලවම් කර වර්ෂාවට හසුවීමට දින 2 – 3 ක්‌ තැබිය යුතුය. වර්ෂාව නොමැති අවස්‌ථාවලදී එම වළවල් වලට දිනකට වරක්‌ බැගින් දින 2-3 ක්‌ ජලය යෙදීම සිදුකළ යුතුය. එමගින් කුකුල් පොහොර නිසා සිටුවන බීජ වලට හෝ පැළ වලට සිදුවිය හැකි යම් හානියක්‌ ඇත්නම් එය වලකා ගත හැකිය.

වී වගාවට අමු කොළ වර්ග යෙදීමේදී වී වැපිරීමට හෝ පැළ සිටුවීමට සති 2 කට පමණ පෙර නැතහොත් මුල් බිම් සැකසීමෙන් පසු කුඹුරට යෙදීම වඩාත් ප්රවතිඵලදායකය. සත්ත්ව පොහොර කුඹුරට යෙදීමේදී දෙවන සීසෑම සිදුකරන දිනයේම පසට යොදා පසට කලවම් කිරීම සිදු කළ හැකිය. වී වගාවට හෝ වෙනයම් ඕනෑම බෝගයකට කොම්පෝස්‌ට්‌ වී වපුරන හෝ පැළ සිටුවන දිනයේම බිම් සැකසීමට ප්රාථම යෙදිය හැකිය. එළවළු, පලතුරු හා අතිරේක ආහාර බෝග වැනි ඕනෑම ගොඩ බෝගයකට කොම්පෝස්‌ට්‌ වී වපුරන හෝ පැළ සිටුවන දිනයේම බිම් සැකසීමට ප්රබථම යෙදිය හැකිය. එළවළු, පලතුරු හා අතිරේක ආහාර බෝග වැනි ඕනෑම ගොඩ බෝග බෝගයකට කොම්පෝස්‌ට්‌ පැළ හෝ බීජ සිටුවන දිනයේම පසට යෙදිය හැකිය.
වාර්ෂික බෝග සඳහා කාබනික පොහොර යෙදීමේදී බෝග වගා කිරීමට ප්ර ථම මූලික පොහොරයක්‌ ලෙස කාබනික පොහොර පසට යෙදිය යුතුවේ. එමගින් කාබනික පොහොර මගින් සාර්ථක ප්ර තිඵල ලබාගත හැකිවේ. නමුත් පලතුරු වැනි බහුවාර්ෂික බෝග ජීවන කාලය දිගු බැවින් වර්ෂයක්‌ පාසා කාබනික පොහොර යෙදීමට සිදුවේ.

පර්යේෂණ ප්රැතිඵල

බෝග ආශ්රි්තව දිගුකාලීනව සිදු කරන ලද පර්යේෂණ ගණනාවක්‌ මගින් පැහැදිලිව පෙනීගොස්‌ ඇත්තේ රසායනික හෝ කාබනික පොහොර පමණක්‌ වෙන වෙනම බෝග සඳහා යෙදීමෙන් නොකඩවා අස්‌වැන්න අඩුවන බව හා සාර්ථක අස්‌වැන්නක්‌ එමගින් නොලැබෙන බවයි. නමුත් කාබනික හා රසායනික පොහොර වර්ග දෙවර්ගයම බෝග සඳහා යෙදූවිට මෙම පොහොර වර්ග දෙක වෙන වෙනම යෙදූ විටදී ලබාගන්නා අස්‌වනුවලට වඩා වැඩි අස්‌වැන්නක්‌ ලැබෙන බවය. කාබනික හා රසායනික පොහොර වර්ග දෙවර්ගයම බෝග සඳහා යෙදීම ඕනෑම බෝගයක සාර්ථක අස්‌වැන්නක්‌ මෙන්ම වගාවන් අධික ආර්ථික වාසිදායක වීමටද හේතුවනු ඇත. තවද කාබනික හා රසායනික පොහොර දෙවර්ගයම යෙදීම පසේ සාරවත් භාවය වැඩි වීමට මෙන්ම පසේ දිගුකාලයක්‌ සාරවත් බව ර¹ තිබීමටද හේතුවන බවයි. කාබනික පොහොර යෙදීම නිසා පසට පෝෂ්යය පදාර්ථ සැපයීම සිදුවන බැවින් වගාවකට නිර්දේශ කර ඇති රසායනික පොහොර ප්ර මාණය අඩුකර යෙදීමටද හැකියාවක්‌ ඇත. රසායනික පොහොර දිගුකාලීනව පසට යෙදීමේදී පසේ ආම්ලික බව වැඩි වන අතර එම තත්ත්වය යටතේ විවිධ පෝෂ්යල පදාර්ථ බෝගයට උරා ගැනීමේ අපහසුතා ඇතිවන අතර කාබනික පොහොර යෙදීමෙන් රසායනික පොහොර වලින් පස ආම්ලික වීම අවම කරගත හැකිවේ. රසායනික පොහොර වලට අමතරව කාබනික පොහොර යෙදීම නිසා යොදනු ලබන රසායනික පොහොර පසේ රඳවා ගැනීමේ හැකියාව වැඩිවී යොදනු ලබන රසායනික පොහොර මගින් සාර්ථක අස්‌වැන්නක්‌ ලබා ගැනීමට හැකිවේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *