තවාන් එළවළු පාලනය සහ වර්ධනය

වසුන් ඉවත්කල පසුව තද වර්ෂාව මගින් ළපටි බීජ පැල වලට හානි ඇතිවිය හැක. එය වලකා ගැනීමට නැමෙන සුළු කෝටුවලින් සකසා ගත් ආරුක්කුවක ආධාරයෙන් විනිවිද පෙනෙන පොලාතීන් ආවරණයක් සකස්කර ගත යුතුය.

ජලය සැපයීම

තවානේ ආරම්භ අවස්ථාවේ දී මල් බාල්දි මගින් ජලය සැපයීම වඩාත්ම උචිත ක්‍රමය වේ. වාරි ජලයෙන් තවාන ගිල්වා ජලය සැපයීම කිසිදුවිටක නොකල යුතුය. පවතින කාලගුණ තත්ව මත දිනකට වාර 1-2 පමණ ජලය සැපයීම කළ යුතුය. එහෙත් ජලය වැඩිපුර යෙදීමෙන් වැලකිය යුතුය.

පළිබෝධ නාශක භාවිතය

රෝග වලින් තවාන ආරක්ෂා කර ගැනීමට නිර්දේශිත දිලීර නාශක භාවිතා කලයුතු වේ. මීට අමතරව තවාන් පසේ සිටින කියත් පණුවන්, සුදු පණුවන්, වේයන් හා කුහුඹුවන් වැනි සතුන්ගෙන් බීජ හා පැල වලට හානි ඇතිවිය හැක. එය වලක්වාලීමට වසුන යෙදු අවස්ථාවේ සිට කෘමිනාශක පසට යෙදීම අවශ්‍ය විය හැක.

පැල දැඩි කිරීම

පැල ගැලවීමට දින කිහිපයකට පෙර සිට තවානට ජලය යොදන වාර ගණන අඩු කිරීම (ජලය යොදන කාල අන්තරය වැඩි කිරීම) මගින් කෙෂ්ත්‍ර තත්ව වලට ඔරෝත්තු දෙන තත්ත්වයට තවාන් පැල සකසා ගත හැකිය. මෙමගින් පැල සිටවු පසුව පැලූ ඇති වීම අවම වේ.

පැල ගැලවීම

තවානේ ඇති පැල සිටුවීමට වඩා සුදුසුම අවස්ථාව බෝග වර්ග අනුව වෙනස් වේ. එම අවස්ථාවට පත්වු ශක්තිමත් හා නිරෝගී පැල සකසා ගත් බිමෙහි සිටුවීමට ප්‍රමාදයකින් තොරව සිදුකළ යුතුය. වැඩි අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම සදහා මෙය ඛෙහෙවින් වැදගත් වේ. පැල ගැලවීමට පෙර තවාන පස හොදින් තෙත් කිරීම වැදගත්ය. පැල ගැලවීමට භාවිතා කරන අත් මුල්ලුව මගින් පේලී අතර, පසු බුරුල් කරමින් පස් සමග මුල් නොකැඩෙන ලෙස පස් සමග මුල් නොකැඩෙන ලෙස පැල ගලවා ගන්න. ගලවන ලද පැල වල මුල් නොකැඩෙන ලෙස පස් සමග සිටුවීමට බලාපොරොත්තු වන ස්ථානය වෙත ගෙනයා යුතුය.

ගෙවතු වගාවෙිදී පස නිසරුවීම වැළැක්වීමට ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *