විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

විචිත්ර වෛරස් රෝගය – mosaic virus

✍️වෛරස් විවිධ ක්රම වලට ව්යාප්ත වේ. ශාක වෛරස් ශාකයෙන් ශාකයට පැතිරෙන්නේ කෘමීන් මගින් හෝ වෙනත් වාහක ජීවීන් මගිනි. සමහර සත්ත්ව වෛරස් රුධිරය උරාබොන කෘමීන්ගෙන් ව්යාප්ත වේ. එක් එක් වෛරසය පැතිරෙන විශේෂ ක්රමයක් ඇත.

💥විචිත්ර වෛරස් රෝග වාහක සුදුමැස්සා💥

✍️✍️✍️විශේෂ තුනකට අයත් සුදු මැස්සන් දැකිය හැකි අතර, පතර යටි පැත්තේ කුඩා සුදු පැහැ ශල්ක ලෙස දිස්වෙන අතර ශාකය සෙල වූ විට සතුන් පියාඹා යන අයුරු පැහැදිලිව දැක ගත හැකිය. බෝග පරීක්ෂා කිරීමේදී කුඩා සතුන් සිටී නම් සුදු මැස්සා ගේ හානිය පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකිය.

✍️සුදු මැස්සා ශාකයේ යුෂ උරා බොන අතර සුහුඹුලා හා ශීෂුවා ආකාර දෙකකට හානි කරයි. සමහර වෛරස් රෝග පතුරුවන වාහකයා ලෙස කිරයා කරන බැවින් බෝගයේ වෛරස් රෝග ඇතිවීමේ අවධානම වැඩි කරයි.
එමගින් අස්වැන්නට පරමාණාත්මක මෙන්ම ගුණාත්මකවද හානි වේ. ශාක පතර කහපාට වීම පතර කුඩාවීම වර්ධනය බාලවීම සුදු මැස්සා ගේ හානිය නිසා ඇතිවෙන තත්ත්වයකි.මෙම වෛරසය වැළඳුනු විට පත්ර මත කොළ හා කහ පැහැති පුල්ලි ඇති වේ. නාරටි පැහැදිලිවීම, පත්රවල හැඩය වෙනස්වීම සිදුවේ.පත්ර කහවී ප්රමාණයෙන් කුඩා වී ඉතාමත් සිහින් වේ.
පතර කඩා විනාශ කිරීම මගින් සුදු මැස්සා ගේ හානිය අවම කර ගත හැකිය.

💥💥විචිත්ර වෛරස් රෝගයේ හානිය💥💥

🔷තීව්ර වූ විට ශාක කුරු වේ. කරල් කුඩා වේ.

🔷රෝගී ශාකවල යුෂ තැවරුණු පිහි, නියපොතු හෝ වෙනත් ආකාරයකින් නිරෝගී ශාකවල තැවරීමෙන් ද රෝගය බෝ වේ.

🔷රෝගය වැළඳුනු විට අස්වැන්න අඩු වේ.

🔷වෙනත් පළිබෝධ හානිවලට ශාක ඉක්මනට ගොදුරු වේ

🔷ශාක දුර්වල වීම නිසා අප්රාණික වේ

🔷අවට ඇති අනිකුත් නිරෝගී ශාකවලට ද ඉතාමත් ඉක්මනින් රෝගය බෝවේ

💥💥රෝගය පාලනය💥💥💥💥💥

🛑විචිත්ර වෛරසය හානි කරන ශාක සංඛ්යාව අධික බැවින් ක්ෂේත්රය තුළ හා අවට ඇති වල් පැළෑටි ඉවත් කළ යුතුය.

🛑පිපිඤ්ඤා කුලයේ හා සොලනේසියේ කුලයේ බෝග සමඟ මිරිස් වගා නොකළ යුතුය.

🛑පිපිඤ්ඤා විචිත්ර වෛරස් රෝගයට ප්රතිරෝධිතාවය දක්වන ප්රභේද වගා කිරීම සුදුසුය.

🛑රෝගී ශාක ගලවා පුළුස්සා දැමිය යුතුයි

🛑රෝගී ශාක තිබුන ස්ථානවල පසද ජීවානුහරණය කර ගත යුතුයි.

🛑රෝගී ශාකවලින් ලබාගන්නා බීජ හා රෝපණ ද්රව්ය කිසිවක් ලබා ගැනීම නොකළ යුතුයි.

🛑රෝග වාහක සුදු මැස්සා ඇතුළු වාහකයන් ශාක වල යුෂ උරා උරාබීම වැලැක්වීමට වගා කළ දින සිට ම රෝග තිබුණත් නැතත් ස්වභාවික හෝ රසායනික කෘමිනාශක භාවිතා කළ යුතුයි .

🛑වගාවන් අවට පවිත්රතාවය රැක ගත යුතුයි

🛑බෝග වල අවශ්ය කොටස් ගැඹුරින් වළ දැමීම හෝ පුළුස්සා දැමීම සිදුකල යුතුයි.

ℹ️ℹ️සැලකිය යුතු යි .ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️ℹ️

⚠️⚠️විචිත්ර වෛරස් රෝගය වැළඳුන පසු කිසිම ආකාරයකින් සුව කිරීමට මෙතෙක් ප්රතිකාරයක් සොයාගෙන නොමැත එම නිසා ඒකාබද්ධ පළිබෝධ පාලන ක්රම වේදයක් අනුගමනය කිරීම තුළින් වැළඳීමට ප්රථම වෛරසය පාලනය කරගත යුතුයි.⚠️⚠️

ස්තූතිය –  isuru weerasinghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *