කරටි සහ ගෙඩි විදින පනුවා(බටු වගාව)

♻️Scientific name: Leucinodes orbonalis
♻️Family: Crambidae
♻️Phylum: Arthropoda
♻️Higher classification: Leucinodes
♻️Order: Lepidoptera

🐛කරටි සහ ගෙඩි විදින පනුවා බටු වගාවට දරුණු ලෙස හානි පමුණුවන පලිබෝධකයෙකි. ඔවුන්ගේ හානි ඉතාමත් පහසුවෙන් හඳුනාගත හැක. අග්නිදිග ආසියාතික රටවල් වල සහ ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාව වැනි රටවල් වල මෙම හානිය ඉතාමත් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වේ.

🐛 හානි වූ කරටි නැමී වියළී යයි. එවැනි කරටි පලා විවෘත කළ විට ඇතුලත සිටින කීටයා දැක ගත හැක . කීටයා කුහර සාදා ගෙන ඇතුළට ගොස් අභ්යන්තරයේ සිට ආහාර ගැනීම සිදු කරයි. ඒ වගේම ඵල වලටද හානි පැමිණි වීම සිදු කරයි . ඔවුන් හානි කරන ලද ශාක වල අභ්යන්තරයෙහි කෘමියාගේ අපද්රව්ය දැක ගත හැක.

🐛හානිය පාලනය💥💥💥💥💥💥💥💥

🔷බහුලවම බටු වගාවේදී දක්නට ලැබෙන මෙම හානිය මනා කළමනාකාරිත්වයක් යටතේ ඉතාමත් පහසුවෙන් පාලනය කර ගත හැක .

🔷දිගින් දිගටම බටු වගාවක් කාල යන්ත්රයක් තිස්සේ සිදු කළහොත් ක්ෂේත්රය තුළ එහෙ මෙම සත්වයාගේ ගහණය වැඩි වීමක් දක්නට හැකියාව ලැබේ එම නිසා එය එසේ නොකළ යුතුයි.

🔷ශාක කොටස් නිදැල්ලේ භූමියේ දිරා යාමට සැලැස්වීම නොකළ යුතුයි එසේ වුවහොත් ඊළඟ කන්නයේදී මෙම හානිය උත්සන්න විය හැක .

🔷බටු ක්ෂේත්රය වටා සජීවී හෝ අජීවී බාධකයක් (බඩඉරිඟු, සෝගම් හෝ කෘමි ප්රතිරෝධී දැලක්) මීටර් 2 පමණ උසට යොදා ගැනීම)

🔷වගාකර ඇති ශාකවල කරටිවල මෙම හානිය පළමුවෙන්ම දක්නට ලැබුනු විට එම කරටි කොටස් හානි කළ ස්ථානයට පහලින් කපා ශාකයෙන් ඉවත් කර විනාශ කර සතියකට වරක් වගාව මනාලෙස පරීක්ෂා කලයුතුයි

 

🔷හානිය වැඩි වශයෙන් දක්නට ලැබෙන බිමක නම් වගාවට පෙර පැල සිටවීමට සකසාගත් වලවල්වලට කාබොෆියුරාන් ස්වල්පයක් එක්කරගත හැක.

🔷බෝග අවශේෂ කොටස් විනාශ කලයුතුයි

ℹ️අස්වනු නෙළීමේ දී හානි කර ඇති ගෙඩි සංඛ්යාව පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම හා හානිකළ ගෙඩි ගණන 5% වඩා වැඩි නම් පමණක් නිර්දේශිත කෘමිනාශකයක් යෙදීම. පෙර අස්වනු කාලය ගැන සැළකිලිමත් වීම හා එකම කෘමිනාශකය දිගින් දිගටම භාවිතා නොකිරීම.

☢️රසායනික පාලනය☢️☢️☢️☢️☢️☢️☢️

☢️50% මල් හටගත් අවස්ථාවේදී සුදුසු කෘමි නාශකයක් ඉසීමෙන් මෙම හානිය පාලනයකර ගත හැකිය.

☢️මල් පිපීමත් සමඟ ස්පිනොසාර්ඩ් 450g/lEc (ට්රේසර) මිලි ලීටර් 3 ක් වතුර ලීටර් 10 යන අනුපාතයට මිශ්රකර යෙදීම

☢️ක්රොමෆෙනොසයිඩ් 50g/lEc (මැට්රික්) මිලි ලීටර් 20 ක් වතුර ලීටර් 10 යන අනුපාතයට මිශ්රකර යෙදීම

☢️පලුබෙන්ඩියාමයිඩ් 24%/ WG (බෙල්ට්) ග්රෑම් 3 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර යෙදීම

☢️ක්ලොරන්ත්රැනිලිප්රෝල් 20% SC (කොරුජන්) මිලි ලීටර් 2 ජලය ලීටර් 10 ක දි

යකර යෙදීම.

☢️කාබරිල් 85% WP

☢️එටොෆෙන්ප්රොක්ස් 100 g/l EC,

☢️ඩෙල්ටාමෙත්රීන් 25 g/l ES

☢️පර්මෙත්රීන් 250 ,g/l ES

☢️කාබොෆියුරාන් 3 % ,GR

🛡️අස්වනු නෙලන අවස්ථාවේ කෘමිනාශක යොදන විට පෙර අස්වනු කාලය ගැන සැළකිලිමත් විය යුතුයි.🛡️

isuru weerasinghe

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

ස්වභාවික ක්‍රම මගින් කුඩිත්තා පාලනය කරන ආකාරය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *