කාබනික කෘමි විකර්ශකයක් හදමු.

organic Farming - ගෙවතු වග‍ාව

අමු ද්‍රව්‍ය 4න් පිටි මකුණු කරදරේ ඉවර කරමු.

වගාවක් කරන්නේ කෝමද…….පිටි මකුණා හැම ගහකම…පුදුම ඉක්මනින් වගාව වහගන්නවා…..මැසිවිලි ගොඩයි….

ඔව් ඇත්තටම මෙයා නම් විනාශකාරි පලිබෝධකයෙක්….බෝග මත වහලා එහි යුෂ උරා බොනවා…මෙයා පිටකරන බහිස්රාව්යවල පැණි රස ගතියට කූඹින් ආකර්ෂණය වෙනවා🐜🐜🐜……ඉතින් කූඹි නිකන් ඉන්නේ නෑ….පිටි මකුණන්ව තැනින් තැනට අරගෙන යනවා.ඒකෙන් මුලුවගාවම ඉවරයි.

අවශ්‍ය ද්‍රවය.

  • නිරෝගී බුලත් කොල 10
  • අමු ඉඟුරු 50g
  • කෝමාරිකා 100g (කෝමාරිකා නැත්නම් ඒ වෙනුවට සන්ලයිට් සබන් 10g ක් ගන්න)
  • ගම්මිරිස් තේ හැදි 01
  • පිරිසිදු වතුර ලීටර් 01
දැන් බුලත් , ඉඟුරු , කෝමාරිකා , හීනිවට කපන්න
 වතුර ලීටරයෙන් ටිකක් එක්ක තලාගත් ගම්මිරිස් සහ ඉහතින් කැපූ ද්රව්ය ටික සමග සිහින් වෙනකල් blend කරන්න…..blender එකක් නැත්නම් නිකන් ඉන්නවද …නෑ නෑ……ගලේ අබරන්න…ඒත් නැත්නම් වංගෙඩියේ කොටාගන්න.
ඉන් පස්සේ ඉතිරි වතුර ටිකත් දාලා (එතකකොට ඔක්කොම වතුර ලීටරයයි) දින දෙකක් වහලා තියාගන්න.
 දින දෙකකට පස්සේ මේ මිශ්රනය පෙරා කෙලින්ම වගාවට ස්ප්රේ කරන්න.
මේ ප්රමාන මේ විදියටම ගන්න.
මුලු බෝගයටම වදින්න ස්ප්රේ කරන්න.පත්‍ර යටටත් විශේෂයි.
දින දෙකක් යනකොට ගහනය අඩුවෙලා ඉදීවි.
පිටි මකුණා තදබල විදියට ඉන්නවා නම් මෙහෙම කරන්න.
 දින තුනකට සැරයක් ස්ප්රේ කරන්න….ඉන් පස්සේ සතියකට එක දිනක් ගානේ සති තුනක් ස්ප්රේ කරන්න ඊලගට අනෙක් විකර්ශක යොදන අතරතුර මාරුවට මාසයකට සැරයක් යොදන්න.
මෙම දියරය තනුක කිරීමට ඕන වෙන්නේ නෑ.පෙරාගෙන කෙලින්ම බෝගවලට යෙදිය හැකී.
මෙයින් වෙන්නේ මොකක්ද……
බුලත් , ඉඟුරු , ගම්මිරිස් සැර ගතියෙන් වැඩී.පලිබෝධකයන්ට ඉන් විනාශය ගේනවා.
කෝමාරිකා හෝ සබන් මගින් මේ ම්ශ්රණයේ wax Layer එකක් හදනව.එය පිටි මකුණාගේ ස්වසනයට බාධාකරනවා.

ඉගුරු වගාවේ කරදරකාරී පළිබෝධකයා…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *