ලූනු කොල ගෙදරම වවමු.

මෙහිදී දින 14ක් වැනි කෙටි කාලයකින් ලූනු කොල අස්වැන්න ලෙස ලබා ගන්න පුලුවන්.

ලූනු පැල කිරීම ඉතාම පහසුයි.

ගෙදර තියෙන සුද්ද කරන්න කම්මැලි පුංචි ලූනු ගෙඩි, පැල වෙලා තියෙන ලූනු ගෙඩි ටිකක් ගන්න.

පැල වී නැති රතුලූනු ගෙඩි වල ගෙඩියේ ප්රමාණයෙන් 1/3 කපා ගන්න.පැල වීම ඉක්මන් වීමට.

පැල වෙලා තියෙන රතුලූනු ගෙඩි කපන්න එපා එහෙමම හිටවන්න.

ඉවතලන බදුන් කිහිපයක් ගන්න. යෝගට් කෝප්ප, හිස් අයිස්ක්රීම් පෙට්ටි, පරණ හට්ටි මුට්ටි වගේ.
ඒවායේ පතුල සිදුරු කරන්න.

සාරවත් මතුපිට පස්, කොම්පෝස්ට් , වැලි යොදාගෙන මේ බදුන් පුරවා ගෙන ඔයා ලෑස්ති කරගත් රතුලූනු ගෙඩියේ 2/3ක් යටවන සේ සිටුවා ගන්න.

දින 2කට වරක් ජලය යොදන්න.

බලන්න දිනෙන් දින ඔයා හිටවපු රතුලූනු පැල වෙන අපූරුව. ආස හිතෙනවා නේද. ලස්සනට පැල වෙන අපූරුව දැකලා.

සති 2කින් බලන්න. හොදට රතුලූනු කොල හැදිලා නේද. දැන් ඉතින් කතුරකින් කොල ටික කපාගෙන ඔයා කැමති ලෙසකට ආහාරයට ගන්න පුලුවන්.සුප් සැලඩ් ඔම්ලටට් තෙම්පරාදු ව්යාංජනයක් ලෙස කැමති අයුරින්.

ලූනු බල්බ අස්වැන්න ලෙස ගන්න අවශ්ය නම් කොල කපන්න එපා.
8×8cm පරතරට බල්බ සිටුවන්න.
මාස 3කින් කොල කහ වී ගස මැරෙන විට ලෑල්ලකින් ගසෙහි කද පසට තද කර දින 4-5ක් තබා ගස ගලවා ගන්න.

ස්තූතිය සහ උපුටා ගැනීම – HiTrees

වට්ටක්කා, බටානා ගෙවත්තේ වවමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *