මින්චි වගා කරමු..

ඔබේ ගෙවත්තටත් වෙද මහත්තයෙක්. ගෙවත්තේ පොඩි ඉඩක #මින්චි වගා කරමු..

ඉහත ඖශධීය ගුණ සැලකූ විට මෙය ඉතා වටිනා ඖධයක් බව ඔබට වැටහේවී..එම නිසා මෙම ශාකය ඔබේ ගෙවත්තේ වගා කර ගන්නා අයුරැ සලකාබලමු..

මෙම ඖශධ ශාකය වගා කිරීමට නොගැඹුරැ භාජන භාවිතා කරනු ලැබේ ඊට හේතුව මෙහි මූල මණ්ඩලය ගැබුරට නොවිහිදෙන බැවිනි.

වගා මාධ්ය ලෙස සැහැල්ලු ශාක පෝෂක හොදින් ඇති වගා මාධ්යක් යොදා ගත හැක මේ සදහා..
කොහුබත්
කොම්පෝස්ට්
මතුපිට පස්
යන මාධ්ය තුන 1:1:1 භාවිතා කල හැක කොහුබත් නොමැති නම් කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්නා ලද පොල් ලෙලි හාවිතා කල හැක

වගාව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්ය පොහොර ලෙස කාබනික දියර පොහොර (මාලු ටොනික්) හෝ කඩෙන් මිලදී ගත් කාබනික දියර පොහොර යෙදීය හැක.. සාමාන්යෙන් දවසේ පැය දෙකක් වත් හිරැ එලිය ලැබෙන තැනක මෙම වගාව පවත්වාගෙන යා යුතුය…රෝග පලිබෝධ හානි අවම වන අතර අස්වනු නෙලීමේදී කුඩා කිනිති කතුරක් හෝ තියුනු තලයක් ආධාරයෙන් කපා ගත යුතුය.

රෝපන ද්රව්ය ලෙස දඩූ කැබලි භාවිතා කල හැක 10cm පමණ දඩු කැබලි මේ සදහා භාවිතා කල හැක කොල භාගයක් වන සේ මේවායේ කපා ඉවත් කල යුතුය.එමෙන්ම දඩු වල කොල බෙදෙන ගැට අසලින් බ්ලේඩ් තලයක් ආධාරයෙන් කපා සිටුවීමට යොදා ගත හැක..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *