ගෙදරට ගේන ලෙමන් ගෙඩියෙන් හැමදාම කන්න ලෙමන් හදමුද?

ලෙමන් කන්නේ කඩෙන්ද.. පුංචි ඉඩක කුස්සියේ පැත්තකින් , නැතිනම් ගෙවත්තට ලස්සන ලෙමන් ගහක් හදාගත්තොත් මොකද.. හරිම ලේසියි..

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍යය

🍋ඉදුණු ලෙමන් ගෙඩියක්
🍋හොදින් කැපෙන පිහියක්.
🍋බදුන් සහ වගා මාධ්‍යය

පස් 1: කොම්පෝස්ට් 1: වැලි 1/2 වගා මාධ්‍යයක් සකස් කරගන්න..

ලෙමන් ගෙඩියේ මැද කොටසේ ඇති බීජ පමණක් ලබාගෙන හොදින් සෝදන්න..

සෝදාගත් බීජ තවාන් බදුනක පැල කරන්න..

අගල් 6 ක පමණ පැලයක් වූ පසු වෙනත් බදුනකට මාරු කරන්න.. ඉවත දමන තේ කුඩු, කෙසෙල් ලෙලි, බිත්තර කටු පැලයට දමන්න..

ගෙවත්තේ බෝග වලට ඉවතලන කෙසෙල් ලෙලි, බිත්තර කටු,තේකොල/කෝපි කුඩු වලින් පොහොරක් හදමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *