නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (2 කොටස )

කාබනික පොහොර - organic fertilizer

🍀🍀2. බෝග අවශේෂ මගින් පොහොර. 🍀🍀

✳️ අස්වැන්න ලබා ගත් පසු ඉතිරි වන බෝග කොටස් බෝග අවශේෂ වේ. (Crop residues)


මේවා පසට එක් කිරීමෙන් පසේ කාබනික ද්රව්ය ප්රමානය වැඩි කර ගත හැක.

(උදා – ගොයම් / පිදුරු , බඩ ඉරිගු , කුරක්කන් , මෙනේරි , උදු , මුං , තල , සෝයා)

✳️මෙම අවශේෂ වසුනක් ලෙස , කොම්පෝස්ට් සෑදීමට හෝ පසට යට කිරීම කල හැක.

✳️බොහෝ ගොවීහු පිදුරු ආදී බෝග අවශේෂ ගිනි තැබීමට පුරුදු වී සිටිති.

✳️ගිනි තැබීම හේතුවෙන් එම ද්රව්ය වල ඇති කාබනික කොටස් හා ශාක පෝෂක විශාල ලෙස විනාශ වේ.

✳️විනාශකාරී ලෙස පැතිරෙන රෝග හා කෘමි හානි පවතින්නේ නම් පමනක් බෝග ශේෂ (ඉපනැල්ල) වලට ගිනි තැබිය යුතුයි.

👉බෝග අවශේෂ වසුන් ලෙස යෙදීම.

🔹බෝග අවශේෂ වසුනක් වශයෙන් ප්රයෝජනයට ගත හැක.

🔹විශේෂයෙන් ගොයම් හා වෙනත් බෝග අවශේෂ (පිදුරු , බඩ ඉරිගු දඩු) මෙසේ ප්රයෝජනයට ගත හැක.

🔹වසුනක් යෙදිමෙන් :
* පසේ N ප්රමානය වාෂ්ප වීමෙන් වැලකේ.
*පසේ තෙතමනය ආරක්ෂා වේ.
* හිතකර ක්ෂුද්ර ජීවීන්ට ජීවත් වීමට පහසු වාසස්තාන සැලසේ.
*වල් පැලෑටි මර්ධනය වේ.
*පාංශු උෂ්නත්වය ඕනෑවට වඩා අඩු වැඩි වීම වැලකේ.

👉වී වගාවේ දී පිදුරු භාවිතය.

🔹වී වගාවේදී පිදුරු එම කුඹුරටම දැමීමෙන් ඊලග වගාවට අවශය N වලින් 25% ද Si වලින් 75% ද පසට එකතු වේ.

🔹ගොයම් කපා ගත් පසු පිදුරු කුඩා ගොඩවල් ලෙස ලියැද්ද තුල තැන තැන ගොඩ ගසා දිරා යෑමට ඉඩ හැර පලමුවැනි බිම් හීයට පසු ලියැද්ද පුරා විසුරුවා හැරිය යුතුයි.

🔹ඒවා දෙවැනි හීය සමග මඩට යට කිරීමට පුලුවන.මෙසේ කිරීමෙන් වපුරන හෝ පැල සිටුවන අවස්තාව එලඹේදී එයට බාධාවක් නොවන සේ පිදුරු දිරාපත් වී තිබෙනු දක්නට ලැබේ.

🔹දීර්ඝ කාලීනව පිදුරු භාවිතා කිරීමෙන් මහගු ප්රයෝජනයක් ලැබේ.
* සී සෑමේ පහසුව.
*පස බුරුල් වීම.
*වැඩි අස්වැන්නක් ලැබීම.
*රෝග පලිබෝධ පාලනය.

නිවසේදීම කාබනික පොහොර සාදා ගැනීමට දැනුම. (1 කොටස )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *