නිවස තුළම පස් නැතිව වගා කරමු

පසක් නැතිව එළවළු හෝ පලාවර්ග වගාවක් ලෙස කළ හැකි බව සමහර විට ඔබට අරුමයක් විය හැක. ජලය සහිත ද්‍රව මාධ්‍යයක වගා කිරීම “ජලරෝපිත වගාව” හෝ “නිර්පාංශු වගාව” නමින් හඳුන්වයි.

මෙම වගාව සඳහා පියන සහිත වතුර දැමිය හැකි භාජනයක් අවශ්‍ය වේ. ප්ලාස්ටික්, සිමෙන්ති හෝ රෙජිෆෝම් පෙට්ටියක් භාවිතා කළ හැකිය.

මෙම භාජනයේ පියනේ රවුම් සිදුරු කපා ගන්න. එම සිදුරට දැමිය හැකි තරමේ ප්ලාස්ටික් භාජන තෝරාගන්න. ඒවායේ පතුළේ සිදුරු තිබිය යුතුය. එම ප්ලාස්ටික් භාජනයට පැළය රඳවා ගැනීමට මාධ්‍යයක් ලෙස, කොහුබත් පුරවා ගන්න.

කොහුබත් මත පැළය පහසුවෙන් සිටුවා ගත හැක. මාස හයකට වඩා පැරණිවූ කොහුබත් ගන්න. කොහුබත් සොයාගැනීමට අපහසුනම් පමණක්, “කර දහයියා” යොදාගන්න. කොහුබත් හෝ කර දහයියා ජීවාණුහරණය කර ගන්න. මෙලෙස, පැළ සිටුවීමට,කොහුබත් වෙනුවට රෝක්වුල්, පීට් හෝ පර්ලයිට් ද භාවිත කළ හැක.

දැන් වතුර දැමීමට යොදාගත් භාජනය සඳහා රෙජිෆෝම් පෙට්ටියක් යොදා ගත්තා නම්, ජලය සුළු කාන්දුවක් හෝ වැළැක්වීමට මි.මී. 1.15ක් ඝනකමැති කළු පොලිතීනයකින් රෙජිෆෝම් පෙට්ටියේ ඇතුළත හොඳින් සංවෘත වනසේ ආවරණය කර ගන්න. පොලිතීනය රඳවා ගැනීමට ගම් ටේප් භාවිතා කළ හැක.

වතුරේ දියවෙන රසායනික පොහොර, වතුර අඩංගු රෙජිෆෝම් පෙට්ටියට කලවම් කරගන්න. රෙජිෆෝම් භාජනයේ 2/3ක් පමණ උසට සිටින්නට මෙය පුරවා ගන්න. දැන් සිදුරු සහිත පියනෙන් ඒ භාජනය වසන්න. මීළඟට ඔබ පැළ සිටුවා ගත් කුඩා ප්ලාස්ටික් පෝච්චි මේ පියනේ සිදුරු අතර රඳවන්න.

මේ බඳුන හා පෝෂක ද්‍රාවනය අතර මුල් වර්ධනය පහසු වීමට හිස් අවකාශයක් තිබිය යුතුය.පෝෂක ද්‍රාවනය අඩු වන විට විටින්-විට වතුර පමණක්, අවශ්‍ය මට්ටමට එනතෙක් එක් කරන්න.

මුලින්ම සකසන ලද පෝෂක ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත කරන ලද ද්‍රාවනය මාසයක කාලයක් පැළයේ පෝෂණයට සෑහෙයි. අස්වනු නෙළාගත් පසු අලුත් ද්‍රාවනයක් සකසා ගැනීමට පුළුවන. එළවළු පැළ ආලෝකය ප්‍රිය කරන නිසා නිවසේ ජනේලයක් අසල හෝ නිවසේ හිරුඑළිය ලැබෙන විවෘත ස්ථානයක තබන්න.

“ජලරෝපිත වගාව” සඳහා මුකුණුවැන්න, කංකුන්, ගොටුකොළ හෝ සලාද වැනි පලා වර්ගද, තක්කාලි, රාබු, බීට්රූට්, ගෝවා හෝ මාළු මිරිස් වැනි එළවළු වර්ගද පහසුවෙන් වවාගත හැක.

ගෙවත්තේ ඉඩ නැත්තම් පස් බෝලවල පැල සිටවමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *