ගෙවතු වගාවෙිදී පස නිසරුවීම වැළැක්වීමට ගතහැකි ක්‍රියාමාර්ග

ගෙවතු වගාවක් ම`ගින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමුඛස්ථානයක් ලබාදෙන්නේ පවුලේ දෛනික ආහාර අවශ්‍යතාවයන් සඳහා වස විසෙන් තොර බෝග අස්වැන්නක් ලබාගැනීමටයි. මෙහිදී ඇතැමුන් විනෝදාංශයක් ලෙසත් ගෙවතු වගාවට යොමුවීම හඳුනාගත හැකිය.

ගෙවතු වගාවන්ට පවතින ඉඩකඩ සීමාකම නිසා එකම බෝගයකට පමණක් සීමා නොවී විවිධ බෝග වගා කිරීමට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වයි. නමුත් මෙහිදී වැයකරන ශ්‍රමයට සරිලන සරු අස්වැන්නක් ලබාගැනීමට නම් විශේෂයෙන්ම වගාබිම් සැකසීම බෝගයට උචිත ආකාරයෙන් සිදුවීම මෙන්ම පසෙහි පැවතිය යුතු සරුභාවය පිළිබදව ද වඩාත් සැලකිලිමත්විය යුතුය.

මේඅනුව ගෙවතු වගාපස නිසරුවීම වැළැක්වීමට එසේත් නැතහොත් සරු පසක් සකස්කර ගැනීම සඳහා සැලකිලිමත්විය යුතු කාරණා කිහිපයක් ඇත.

ඌනතාවයන් පිටතින් සැපයීම.

මෙහිදී කොම්පෝස්ට් පොහොර, සත්ව පොහොර, දියර පොහොර වැනි දේවල් පසට එකතු කළ හැකිය.

පසෙහි ආරක්ෂාව සඳහා සංරක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් භාවිතය.

සෑමවිටම බෝග වගාවන් සිදුකිරීමේදී පස පිළිබඳ විශේෂ සැලකිල්ලක් දැක්වීම වඩාත් අවශ්‍යම වේ. සෝදා පාලුවට ලක්වන පසකින් අපේක්ෂිත බෝග වගාවන් ම`ගින් එලෙසින්ම ප්‍රයෝජන ගැනීම අසීරුවේ. ඇතැම්විට වගා කිරීමට වැය කරනු ලබන ශ්‍රමය මෙන්ම මූල්‍ය සම්පතද නිෂ්ප්‍රයෝජන වියහැකිය. මේනිසා පස සෝදා පාළුව වළක්වා ගැනීමේ ක්‍රමවේද යොදා ගැනීම කළයුතු දෙයකි. ඊට අමතරව බෝග මාරුව, මිශ්‍ර බෝග වගාව, බහුබෝග වගාව, සත්ව පාලන ක්‍රියාකාරකම් සම`ග ඒකාබද්ධ කිරීම වැනි ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කිරීම කළ හැකිය.

වැඩිදියුණුවන ක්‍රමවේද භාවිතය

වසුන් කිරීම, කාබනික පොහොර යෙදීම, සුදුසු පරිදි බිම් සකසන ක්‍රමවේද යොදා ගැනීම කළ හැකිය. වැටි සහ තීරු ආකාරයට බෝග වගා කිරීමත්, නියමාකාරයෙන් ජලය වහනය සිදුවන පරිදි වගා භූමිය සැලසුම් කිරීමත් මෙහිලා තවත් විකල්පයන්ය.

වගා භූමියේ පවතින හිතකරතාවයන් තවදුරටත් ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගැනීම.

මෙහිදී පාංශු පෝෂකයන්, පසේ පවතින ජල මට්ටම, පසට හිතකර ජීවීන්ට හානිකර ක්‍රියාවන් සිදු නොකිරීම සහ සමතුලිත ආකාරයෙන් කාබනික පොහොර යෙදීම කළ හැකිය.

මහා පරිමාණ වගාවන්දී අනවශ්‍ය ආකාරයෙන් පසට යොදන රසායනික පොහොර හේතුවෙන් පසෙහි පවතින ජෛව විවිධත්වයට හානි සිදුවේ. නමුත් ගෙවතු වගාවක් කිරීමේදී එලෙස බහුල වශයෙන් රසායනික පොහොර භාවිතා නොකරයි. එහෙත් අප නොදන්නා අයුරින් සිදුකරනු ලබන ඇතැම් ක්‍රියාකාරකම් එසේත් නැත්නම් වැරදි ගෙවතු පාලනය හේතුකොට ගෙන පස නිසරු තත්ත්වයට පත්විය හැකිය. පසෙහි පැවතිය යුතු කාබනික ද්‍රව්‍යයන්, ක්ෂුද්‍ර ජීවි කොට්ඨාසයන් සහ නියමිත තෙතමනය යන සාධක තුන ක්‍රමවත්ව පවත්වාගැනීම තුළින් සාර්ථක ගෙවතු වගාවකින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ලබාගත හැකිය. මේ සඳහා ඉහත පියවරයන් එලෙසින් සිදුකිරීම ප්‍රමාණවත් ය.

ගෙවතු වගාවට කෘමිනාශක ගහන්න එපා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *