ගෙදරදී කුඩා බඳුන්වල හෝ තවානේ බීජ පැල කරන නිවැරදි ක්‍රමය

මුලින්ම කරන්න ඕන අපි සකස් කරගත්ත භාජනය/භාජන බඳුන් මිශ්‍රණයෙන් පුරවා ගන්න එක.ගල් මුල් ඉවත් කරලා හොඳින් කුඩු කර ගත්ත මතුපිට පසුයි, ගොම එහෙමත් නැත්නම් වියළි කොම්පෝස්ට් පොහොරයි සමාන ප්‍රමාණවලින් අරගෙන හදාගත්ත මිශ්‍රණයක් බඳුන් වලට පුරවන්න.

යොදාගන්න බඳුන් මිශ්‍රණය ජීවානුහරණය කරලා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි එහෙම කලාම තවානේදී දිලීර රෝග වාගේ රෝග හැදිලා පැළ මැරිලා යන එක වළක්වාගන්න පුළුවන්. නටන උණුවතුර බඳුන් මිශ්‍රණය හොඳින් තෙමීයන විදියට යොදා ගැනීමෙන් පහසුවෙන් ජීවානුහරණය කරගන්න පුළුවන්.

තවානේ / භාජනයේ ඇති පස තුනී කරලා ඒ මත බීජ තුනීවට තැන්පත් කරන්න. ඊට උඩින් සෙන්ටිමීටර් 1 – 2 ක් වන සේ සියුම් පස් තට්ටුවක් දමා වසා දමන්න.

ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමට,එහෙමත් නැතිනම් තවාන් දැමීමට ඉස්සරවෙලා බීජවල අවශ්‍යතාව අනුව පැය 2 සිට 12ක් පමණ දක්වා ඒවා ජලයේ ගිල්වා තබන්න.

ජලය උරාගත් පසු බීජ ප්‍රරෝහණයට අවශ්‍ය වන තෙතමනය, වාතය හා උණුසුම ලැබෙන්නට භාජනයකට දමා වසා තැබීමෙන් පැලවීම ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන්.
හැබැයි දිගටම ජලයේ ගිල්වා තැබුවොත් බීජ ටික කුණු වෙන්න පුළුවන්.

මේ විදියට හදාගන්න පැළ තමයි අපි ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන්න ගන්නේ. බෝග වර්ගය අනුව තවානේ තිබිය යුතු කාලය වෙනස් වෙනවා සෙවනේ තවාන් කරලා තිබුන පැළ කෙලින්ම ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවන්නේ නැහැ.

පැළ ටිකෙන් ටික අව්වට හුරු කරන්න ඕන එහෙම නොකළොත් කෙලින්ම තද අව්වට නිරාවරණය වීමෙන් පැළ මැලවිලා මැරිලා යන්න වුනත් ඉඩ තියෙනවා ඒ නිසා දිනපතා ටිකෙන් ටික සෘජු හිරුඑළියට නිරාවරණය කිරීමෙන් පැළ දැඩි කරගන්න ඕන.

තවාන් දාන පැල සහ කෙලින්ම වගා බිමේ හිටවන පැල මොනවද ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *