ස්වාභාවික කැල්සියම් ගබඩාව (දඹල කොළ)

home gardening - ගෙවතු ව්ගාව
අපිට ගොඩක් කොළ වර්ග නෑ කැල්සියම් බහුල ව අන්තර්ගත වෙන.
☘️දඹල කියන්නෙ තියන අතලොස්සක් අතරින් හොඳම සහ හදාගන්න ලේසිම පලා වර්ගයක්..
දඹල වැලක් අවුරුද්ද පුරාම ඔබට කොළ ලබා දෙයි.

දඹල කරල් විතරයි කන්න පුළුවන් කියලා හිතන් ඉන්න අය එක දවසක් තනිකරම දඹල කොළ මැල්ලුම හදලා බලන්න.
සාමාන්යයෙන් පලා මැල්ලුම හදන විදියටම.
☘️ ලා දළු කොළ ගොටුකොළ සලාදය වගේ රසවත්ව හදාගන්නත් පුළුවන්.
☘️ගෙදරින් හදාගන්න දේ විශ්වාසයක් ඇතුව ගුණාත්මක ව කන්න ගන්න පුළුවන්.
♦️පලාවර්ග කියන්නෙ කංකුන් මුකුණුවැන්න ගොටුකොළ කියන තුන විතරක් කියලා හිතන පිරිසක් ඉන්නවා. 😊 පලාවර්ග කඩෙන් ගේන එක පුළුවන් තරම් සීමා කරන්න. වැට මායිම වෙන්වෙලා තියෙන්නෙ ඒකට තමයි.
☘️විශේෂයෙන් ගර්භණී කාලෙ කැල්සියම් අවශ්යතාවට නිර්මාංශික කෙනෙක්ට වගේම එහෙම නොවන අයටත් හොදම මැල්ලුමක් තමයි දඹල කොළ මැල්ලුම. කැල්සියම් පෙත්තට අමතරව ස්වභාවිකවත් මේ විදියට කැල්සියම් අරගමු.
මතක් කරලාම දඹල මැල්ලුමට දෙහි යුෂ ටිකක් එකතු කරන්න. අවශෝෂණය පහසු වෙන්න.☘️💚
සටහන- මලිති රසාංජනා ඉලංකෝන්(BAMS(ug))
ගම්පහ වික්රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්යායතනය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *