ගෙවත්තට පලතුරු

🔹ඔබගේ ගෙවත්තේ ඉඩකඩ අඩුනම් බදුන්ගතව පලතුරු සිටුවීම කල හැකියි.

🔹මේ සදහා බද්ධ පැල හෝ අතු පැල භාවිතා කිරීම වඩාත් සුදුසුයි.

 

~බදුන්ගත පලතුරු වගාවේ වාසි~

🔹කුඩා ඉඩමක,ගෙවත්තක,හෝ බැල්කනියක වගා හැකි වීම.

🔹අහිතකර පාංශු සාධක ඇති තැන් වල වූවද බදුන් ගත ශාක නඩත්තු කිරීමේ හැකියාව.

🔹භූමි අලංකරණයට යොදා ගත හැකි වීම.

🔹ජලය වැනි පාංශු සාධක වෙනස් කිරීම මගින් කෘතීමව මල් හා ඵල හට ගැනීම උත්තේජනය කල හැකි වීම.

🔹සීමිත ඉඩක වැඩි ශාක සංක්යාවක් නඩත්තු කල හැකි වීම.

🔹තැනකින් තැනකට මාරු කිරීමට වූවද හැකි වීම.

~බදුන්ගත පලතුරු පැල සිටුවන ආකාරය~

🔹බදුන් ලෙස 40-50L ප්රමාණයේ ප්ලාස්ටික්,මැටි,සිමෙන්ති බදුන් භාවිතා කල හැක.

🔹එහි පතුලේ සහ පතුලට අගල් දෙකක් ඉහලින් 1cm විෂ්කම්භය සහිත ජල වහන සිදුරු 7-8ක් සාදා ගන්න.

🔹බදුනේ පතුලට කුඩා ගඩොල් හෝ උලු කැබලි තට්ටුවක් අතුරන්න.ඊට උඩින් දිරාපත් වූ කොල රොඩු තට්ටුවක් අතුරන්න.

🔹ඉන්පසු බදුනේ 3/4 ක් වගා මාධ්යයෙන් පුරවා ගන්න.

වගා මාධ්ය : මතුපිටපස් , වැලි ,කොම්පෝස්ට් 1:1:1

🔹ඉන්පසු පැලය සිටුවා නැවතත් පස් පුරවා ගන්න.

🔹බදුනේ ඉහලසිට අගල් 1-4ක් පමණ පහලින් බදුන් මිශ්රණය තිබිය යුතුයි.

🔹පැලය හොදින් වැඩෙන තුරු ජලය හා සෙවන සපයන්න.

🔹බදුන්ගත ක්රමයට සිටුවිය හැකි පලතුරු ලෙස;
අඹ,පැගිරිබෝග,අනෝදා,පේර,කාමරංගා,
අන්නාසි,අලිපේර, කෙසෙල්, කොමඩු, දූරියන්,ඩ්රැගන්ෆෘට්,පැෂන්, ගස්ලබු, බෙලි, සැපදිල්ලා, වෙරලු, උගුරැස්ස, ජම්බු,ලාවුලු,මිදි,ඇඹරැල්ලා ආදී බෝහෝමයක් පලතුරු වර්ග මෙලෙස සිටුවිය හැකියි.

~නඩත්තුව~

🔹හොදින් හිරු එලිය ලැබීම අනිවාර්ය වේ.

🔹ජල සම්පාදනය බදුන් මාධ්යයේ තෙතමන ස්වභාවය අනුව සිදුකල යුතුයි.

 

🔹කාබනික පොහොර වර්ග මසකට වරක් යෙදිය යුතුයි.හැකිනම් සති 2කට වරක් කුමන හෝ කාබනික පොහොර වර්ගයක් යෙදීම කල හැකි නම් අපූරුයි.
ඉක්මනින් අස්වැන්න ලබා ගැනීමට යෙදිය හැකි කාබනික පොහොර.
👇👇👇
https://ceylonseeds.com/organic-liquid-fertilizer/

https://ceylonseeds.com/organic-fertilizer-at-home/

https://ceylonseeds.com/knowledge-of-how-to-make-organic

-fertilizer-at-home/

🔹රෝග හා පලිබෝධ මර්ධනයට ස්වභාවික උපක්රම භාවිතා කල හැක.

🔹කප්පාදු කිරීම
කප්පාදුව හා පැල පුහුණු කිරීම ඉතාමත් වැදගත් ය.
අනවශ්ය අතු රිකිලි,රෝගී අතු, එකිනෙකට ගැටී ඇති අතු,ඉවත් කල යුතුයි.

🔹හොද පාලන තත්ව යටතේ අස්වැන්න අවුරුදු 2කින් පමණ ලබා ගත හැක.

ඔබත් ගෙදර පරිභෝජනය සදහා ගෙවත්තේම පලතුරු වගාවක් ආරම්භ කිරීමට උත්සාහ ගන්න.

ගෙවත්තට කොමඩු වැලක් එක් කර ගනිමු.

 

2 thoughts on “ගෙවත්තට පලතුරු

  1. Pingback: ගෙවත්තේ ස්ට්‍රෝබෙරි වවමු – Ceylon Seeds

  2. Pingback: මුරුංගා – Ceylon Seeds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *