රතු කපු මකුණා Dysdercus cingulatus (Fabricius)

රතු කපු මකුණා

Dysdercus cingulatus (Fabricius)

(Hemiptera : Pyrrhocoridae)

🌿රතු කපු මකුණන් ප්‍රධාන වශයෙන් කපු , බණ්ඩක්කා වැනි බෝග වලට හානි කරනු ලබයි.

🌿ගැහැණු සතුන් විසින් තෙත් පස් මත හෝ දිරාපත්වන ශාක අවශේෂ මත සුදුපැහැති බිත්තර කාණ්ඩ ලෙස තැන් පත් කරනු ලබයි.

 

🌿 බීජෝෂණ කාලය දින 9 කි.

 

🌿 මෙම බිත්තර පුපුරා රතු පැහැති ශිශුවන් පිටතට පැමිණේ. ශිශු අවධි 5 කි.

 

🌿 සුහුඹුල් සතුන්ගේ පූර්ව පියාපත් වල අර්ධ ලෙස ඝන වූ කොටස රතුපැහැති වන අතර කළු පැහැති ලප 2,ක් දැකිය හැක.

 

🌿 සම්පූර්ණ ජීවන කාලය දින 31-33 ක් පමණ වේ

 

🌿හානියේ ස්වාභාවය වන්නේ, සුහුඹුලන් විසින් කරල් විද නොමේරූ බීජ වල යුෂ උරා බොනු ලැබේ. ඒ නිසා කරල් වල අභ්‍යන්තර කොටස් කුණු වේ.

 

රතු කපු මකුණා මර්ධනයට –

 

🐞  වගාවන් ක්ශේත්‍රයේ ස්ථාපනයට පෙර පස හොදින් පෙරළා පොළොව තුල ඇති රතු කපු මකුණාගේ ජීවන චක්‍රයේ ( බිත්තර හා  ශිශුවන්)  අවධි සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය කිරීම මගින් විනාශ කිරීම.

 

🐞 වගාව අවට ඇති පුලුන්, කපු ආදි මැල්වාසියේ කුලයේ ශාක ඉවත් කිරීම

 

🐞 කුඩා පරිමාණයේ වගාවක් (ගෙවතු) නම් සතුන් අතින් එකතු කර ඉවත්කිරීම.

 

🐞 වගාව ස්ථාපනයට පෙර උගුල් බෝග  ක්ශේත්‍රයේ ස්ථාපනය කොට එම ශාක වල ඇදී එන කෘමීන් විනාශ කිරීම.

 

🐞 එකම බෝගය දිගින් දිගටම ක්ශේත්‍රයේ වගාකිරීමෙන් වැලකී සිටීම.

 

🐞 ක්ශේත්‍ර සනීපාරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම

 

🐞 හානිය උග්‍ර වූ අවස්ථාවක නම් රසායනික මර්ධන ක්‍රම අනුගමනය කිරීම

 

( මූලාශ්‍ර ලිපි සහ සගරා ඇසුරිනි.)

 

ජායාරූප – අන්තර්ජාලය

නිසි පරිදි කල යුතු පොහොර භාවිතය සහ ශාක නඩත්තුව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *