කටු අනෝදා මල් පිපුනට ගෙඩි නැද්ද?

කටු අනෝදා අනිවාර්යයෙන් පර පරාගනය සදහා හැඩගැසුනු මලක්. පරාගනයට අනිවාර්යයෙන් මල් දෙකක් තියෙන්න ඕනී. එකම මලේ ගැහැණු හා පිරිමි දෙකම තියනව‍‍ා.
මලේ කලන්කය(ගැහැණු කොටස) මුලින් පරිනතවන අතර පූමාන්ගී රේණූ(පිරිමි කොටස) පසුවය් පරිනත වන්නේ ඒ දිනකට පස්සෙය්. කලන්කය පරිණත අවස්ථාව පහත ජයාරූපයේ ඇත.
කටු අනෝදා මලේ පිටින් ඇත්තේ ව්යාජ මනි පත්ර වන අතර ඇතුලේ ඇත්තේ නියම මනි පත්රය. ඒවා යන්තමින් ඈත්වන අවස්තාවේ කලන්කය පරිනත වේ. ඒ අවස්තාවේදී කලන්කය මතට සිනී ද්රාවණයක් වෑස්සේ. මෙම කුඩා සිදුරෙන් මී මැස්සන්ට ඇතුල් වීමට නොහැකි තරමට කුඩාය. එම නිසාම කටු අනෝදා වල පරාගනය සිදුවන්නේ කුඩා කුරුමිනියන් හා කණමීමැස්සන් වැනි කුඩා කෘමීන්ගෙනි. වෙනත් මලක රොන් ගන්නා උන්ගේ ඇගේ තැවරෙන පරාග තවත් මලක කලන්කය මත තැවරීම නිසා පරාගනය වේ.
කෘතිම පරාගනය අපිට මේ සදහා කල හැකිය. එයට අපි පරාග එකතු කරගතයුතු අතර ඒ රේණූ පරිණත වූ විට ඒවා කුඩා යෝගට් කෝප්පයක් හෝ ගොසරි කවරයකට එකතුකරගත හැක. ඒවා සීතකරණයේ දොරේ දින තුනක් පමන ජීවී තත්වයෙන් ගබඩාකර තබා ගත හැක. ඒ මල පිපෙන විට යටින් කුඩා භාජනයක් තබා අල්ලාගෙන ඇගිල්ලෙන් තට්ටුකලවිට පරාග භාජනයට වැටේ. නැතිනම් කුඩා යෝගට් කෝප්පයක් වැනි භාජනයක් කම්බි කෑල්ලක් ආදාරයෙන් මලට යටින් බැද තැබීමෙන් මලෙන් හැලෙන පරාග එයට එකතුකරගත හැක. එකතුකර ගත් පරාග නියමිත අවස්ථාවේදී කුඩා පින්සලක් හෝ කොට්න්බඩ් එකක තවරා. එය මලේ කලන්කය පරිණත අවස්ථාවේදී මල් පෙති තුන අතර කුඩා සිදුරෙන් ඇතුල්කර කලන්කය මත තවරා පරාගනය කරගත හැක. හොදින් කලන්කය පුරාම පරාග තැවරීමෙන් හොද පිරුනු ගෙඩියක් ලබාගත හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *