වට්ටක්කා වගාවේ රෝග පාලනය.

වට්ටක්කා - pumpkin

වල් පැලෑටි පාලනය

  • පැලවී සති 03කින් වල් නෙලීම කර (අතින් වල් නෙලීම වඩා සුදුසුය), වසුනක් ලෙස පිදුරු යොදන්න.

‍රෝග පාලනය

  • යටි පුස් රෝගය

මෙම දිලීර රෝගය නිසා පත්‍ර මත කහ පැහැති කොණාකාර පුල්ලි ඇතිවේ.  පත්‍ර දුඹුරුපැහැ ගැන්වී හැකිලී යයි.  පත්‍ර යටි පැත්තේ අලු පැහැති බීජානු සමූහ දක්නට               ලැබේ

  • පිටි පුස් රෝගය

දිලීරයක් මගින් ඇති වේ.  පත්‍ර කහ පැහැ වේ. පත්‍ර වල දෙපැත්තේම සුදු පැහැති බීජානූ සමූහ දිස්වේ.

              පාලනය

ධාරක පැළෑටි හා කුකර්බිටේසි කුලයට අයත් වල් පැලෑටි වර්ග විනාශ කිරීම.  නිර්දේශිත දිලීර නාශකයක් භාවිතා කිරීම.

  • මෘදු කුණුවීමේ රෝගය (පිතියම් විශේෂ)

දිලීරයක් මගින් ඇති වේ. කදෙහි පාමුල හා ඵල මතුපිට මෘදු කුණුවීමක් හට ගනී.

පාලනය

අධික තෙතමනය හා ආර්ද්‍රතාවය මග හැරීම

පස බුරුල් කර වාතාශ්‍රය දියුණු කිරීම‍

  • විචිත්‍ර වෛරසය

පත්‍ර මත කොල හා කහ පැහැති පුල්ලි ඇතිවේ. පත්‍ර බොකුටු වී රැලි වැටී, පැල්ලම් ද ඇතිවේ.

           පාලනය

රෝග පැල උදුරා විනාශ කරන්න

 

කෘමි පාලනය

1.   ඉල් මැස්සා

මෙම මැස්සාගේ ගැහැණු සතා කුඩා ගෙඩි වල පොත්ත විද බිත්තර දැමීම නිසා ඇති වන කීටයන්(පනුවන්) ඇතුලත කොටස් කා දැමීමෙන් ගැට හා මල් හැලීම හා ගෙඩි කුණුවී යාම සිදුවේ.

හානිය වලක්වා ගැනීම හා මර්දනය

පිදුරු ස්වල්පයක් ඵල ආවරණය කිරීම

පෙරමොන් උගුල් භාවිතය

ආසාදිත ගෙඩි කඩා විනාශ කර දැමීම

ඇම තැබීම

පෙන්තියෝන් කෘමි නාශකය සමග සිනී මිශ්‍රකර, පිපිඤ්ඤා කුලයේ ගෙඩි කැබලි එම ද්‍රාවනයේ විනාඩි 10ක් පමණ ගිල්වා තබා වගාව තුල තැනින් තැන තබන්න.

 

පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රැසක් සහිත වට්ටක්කා වගාව – www.ceylonseeds.com 

 

වට්ටක්කා – Pumpkin –  https://ceylonseeds.com/cultivate-pumpkin-all-details/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *