රෝස

Roce flower

රෝස වගාවේ වැදගත්කම (Important of planting Rose)

roce

 • අලංකාරය සදහා (For beautiful)
 • කැපුම් මලක් ලෙස  (As a cutting flower)
 • මල් සැරසිලි සදහා (For decorations)

බිම් තෝරා ගැනීම

rose
www.ceylonseeds.com
 • හිරු එලිය හොදින් ලැබෙන ස්ථානයක් විය යුතුයි.
 • ආඩි 1*1 වලවල් හෝ බදුන් වල සිටවිය යුතුයි.
 • පාත්ති වල සිටුවන්නේ නම් පැල අතර පරතරය අඩි 1 1/2 විය යුතුයි.

වගා මාද්‍ය

 • වියලි ගොම කොටස් – 1
 • රතු පස් හෝ මතුපිට පස් කොටස් – 2
 • වැලි හෝ අඩක් පිලිස්සු දහයිය – 1

මේවා සියල්ල එකට කලවම් කර වගා මාද්‍ය සාදාගන්න

පැල සිටුවීම

 

 

 • ඉහත මාද්‍යයෙන් බදුන් හෝ වලවල් පුරවාගන්න.
 • පැල සිටුවීමට සවස් කාලය වඩා යෝග්‍ය වේ.
 • පැල සිටුවීමෙන් පසු ජලය යොදන්න.

පොහොර යෙදීම

 

 • පැල සිටුවා සති 3 කට පමණ පසු නිල කැට පොහොර ග්රෑම් 2 – 3 ක් හෝ රෝස වගාවට නිර්දේශිත වෙනත් පොහොරක් යොදන්න. ඉන්පසු සති 2 කට පමණ වරක් පොහොර යොදන්න.

 

 • පොහොර මතුපිටින් විසිරෙන සේ දමා පස් සමග කලවම් කර ජලය යොදන්න.

 

 • විටින් විට දියර පොහොර ඉසීමෙන් ශාකයේ පෝෂක ඌනතා වලක්වා ගැනීමටත්, මල් හට ගැනීමටත් උපකාරී වේ.

නඩත්තුව

 • ග්‍රාහක කදෙන් වැවෙන වැල් රෝස අතු වැඩීමට ඉඩ නොතබන්න. ඒවා මුලින්ම ගලවා ඉවත් කරන්න.
 • පැල පරික්ෂා කර ප්‍රමාණවත් ලෙස ජලය යොදන්න.
 • මල් හට නොගන්නා අතු ඇත්නම් පොලවේ සිට අගල් 8ක් පමණ ඉහලින් කප්පාදු කරන්න.
 • මාස 6 කට වරක් පමණ වියලි ගොම පොහොර පැල වටා යෙදීමෙන් ශාක හොදින් වර්දනය වීමට උපකාරී වේ.
 • පරවූ මල් ඉවත් කිරීමේදී නටුවේ සිට පර්වයන් 3 ක් පමණ පහලින් අත්ත කපා ඉවත් කරන්න. එවිට එම ස්ථානයේ නිරෝගී රිකිලි හට ගනී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *