වට්ටක්කා, බටානා ගෙවත්තේ වවමු.

🔹මෙම බෝග මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 500 දක්වා වූ ප්රදේශවල වියළි හා අතරමැදි කලාපයේ සාර්ථකව වගාකළ හැකිය.

🔹හොඳින් ජලය බැස යන කාබනික ද්රව්ය අඩංගු පසක හොඳින් වැවේ.

🔹බිම් සැකසීම

බිම සිටුවන විටදී සෙන්ටිමීටර් 20 – 30 ගැඹුරට පස පෙරළා තරමක් රළු වයනයක් ඇතිවන පරිදි කැට පොඩිකර ගන්න.
දිග පළල හා ගැඹුරට සෙන්ටිමීටර් 30 බැගින් වන පරිදි වළවල් සකස්කර ගන්න.
හොඳින් දිරූ කාබනික ද්රව්ය කිලෝග්රෑම් 05 ක් එක් වළකට එකතුකර මතුපිට පස් සමඟ මිශ්ර කරන්න.
එම මිශ්රණයෙන්ම පොළොව මට්ටමේ සිට සෙන්ටිමීටර් 10 ක් උසට මුදුන් කරන්න.
එහි බීජ 1-2cm පමණ ගැඹුරට සිටුවා පස් වලින් වහන්න.
බීජ පැල වන තුරු දිනපතා ජලය යොදන්න.

🔹(පරතරය
ඒ.එන්.කේ. රුහුණු – මීටර් 2.5 x මීටර් 2.5
දේශීය වර්ග – මීටර් 3 x මීටර් 3
පද්මා – මීටර් 1.5 – මීටර් 1.5)

🔹සිටුවීමේ කාලය
රුහුණු වර්ගය
ජලය සැපයීම කළ හැකිනම් ඕනෑම කාලයක සිටුවීම කළ හැක.
දේශීය වර්ග
නියම කන්නයට වගා කිරීම වඩා සාර්ථකය.

🔹බදුනක සිටුවන විටදී ප්රමාණවත් තරම් විශාල බදුනක් යොදා මෙලෙසම වගා කරන්න. එහිදී තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව වැල් බිම දිගේ යැවීම හෝ අලංකාර ආධාරකයක් හෝ මැස්සක් නිර්මාණය කර එයට වැල යැවීම කල හැක. ජායාරූප වලින් අදහසක් ලබා ගන්න.

🔹පොහොර යෙදීම
පැළ මතුවී සති 4 පසු
පැළ මතුවී සති 8පසු
කාබනික පොහොර යොදන්න.

🔹ජල සම්පාදනය
බීජ පැළවී අවසන් වන තෙක් දිනපතා ජලය යොදන්න. පසුව දින 5 – 7 ට වරක් ජලය යෙදීම සෑහේ.

🔹වල් පැළෑටි පාලනය
බීජ පැළවී සති 3 කින් වල් නෙළීම සිදුකර වසුනක් ලෙස පිදුරු යොදන්න. (අතින් වල් නෙළීම වඩා සුදුසුය)

🔹අස්වැන්න නෙලීම
ගෙඩි මත පිටිමය ස්වභාවයක් දිස්වන විට නෙළා ගන්න.
(ඒ.එන්.කේ. රුහුණු – මල් පිපී දින 40 කින්
දේශීය වර්ග – මල් පිපී දින 60 කින්)

🔹රෝග හා පලිබෝධ පාලනය සදහා පරිසර හිතකාමී ක්රම භාවිතා කරන්න.

 

බීට් රූට්

ඉවතලන_ලීක්ස්_මුලෙන්_ගෙවත්තේ_ලීක්ස්_වගාවක්_අරඹමු.

 

One thought on “වට්ටක්කා, බටානා ගෙවත්තේ වවමු.

  1. Pingback: අලංකාරවත් පතෝල මැස්සක් ගෙවත්තට එකතු කරගනිමු – Ceylon Seeds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *