ගෙදර කන්න, මිරිස් ගෙදරම හදමු

අඩු ඉඩ කඩක් ගෙන ඔබට නිවසේදීම වගා කරගත හැකි අමු මිරිස් කියන්නෙ කටට සැරට කාලා පුරුදු ලංකාවේ අපිට හොද්දකට නැතුවම බැරි දෙයක්. අමු මිරිස් පැළ කරන්න සුදුසුම කාලය හැටියට කියවෙන්නෙ දෙසැම්බර් හෝ මාර්තු අප්‍රේල් මාසය. වියළි කාළගුණයක් සමඟම වර්ශාපතනය යම් තරමකට පැවතීමත් මෙයට සුදුසු කාළගුණ තත්වයයි. වගාවට සුදුසු වර්ග දිලීර රෝග වලට වඩා හොඳින් ඔරොත්තු … Continue reading ගෙදර කන්න, මිරිස් ගෙදරම හදමු