ගෙදර කන්න, මිරිස් ගෙදරම හදමු

අඩු ඉඩ කඩක් ගෙන ඔබට නිවසේදීම වගා කරගත හැකි අමු මිරිස් කියන්නෙ කටට සැරට කාලා පුරුදු ලංකාවේ අපිට හොද්දකට නැතුවම බැරි දෙයක්.

අමු මිරිස් පැළ කරන්න සුදුසුම කාලය හැටියට කියවෙන්නෙ දෙසැම්බර් හෝ මාර්තු අප්‍රේල් මාසය. වියළි කාළගුණයක් සමඟම වර්ශාපතනය යම් තරමකට පැවතීමත් මෙයට සුදුසු කාළගුණ තත්වයයි.

වගාවට සුදුසු වර්ග දිලීර රෝග වලට වඩා හොඳින් ඔරොත්තු දෙන අරුනළු සහ එම් අයි හොට් වර්ග දෙක සාමාන්‍ය වගාවට වඩා පහසුයි.
මේ වර්ග දෙකෙන් වැඩි අස් වැන්නක් සහ කෙටි කාලයකින් පලදාව ලැබීම විශේෂයි. අමු මිරිස් පහසුවෙන්ම වගා කරන්න පුළුවන් බෝගයක්.

කොළ කොඩ වීම, සුදු මයිටාවන් පැතිරීම වගෙ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්ණ
ටිකක් තමයි මේකට හානි කරන්නෙ. හැබැයි සුළු පරිමාණෙන් ගෙදර භාවිතයට හදාගන්න කොට පළිබෝධ නාශක හෝ දිලීර නාශක නැතුව සබන් වතුර ටිකක් ඉහළා මේ කරදර නැති කරගන්න පුළුවන්.

වවන්න කලින් දැනගන්න බීජ තවාන් කර පැල සිටුවනවා නම් පෝච්චියේ හෝ වගා කරන ස්ථානයේ පොළවට දින දෙකකට පමණ පෙර කොම්පෝස්ට් පොහොර යොදා පස සකස් කර පැල සිටුවන්න.
පැල මෝරන තෙක් තද අව්වෙන් ආරක්ෂා කර පසෙහි හොඳ තෙතමනයක් රඳවා ගන්න. මල් එන කාලය වන විට ගසට හොඳ
තෙතමනයක් ලබා දීම වැඩි අස්වැන්නක් ලබාගැනීමට වැදගත්.

 

ගෙවත්තේ අර්තාපල් වවමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *