කරවිල

විශේෂයෙන්ම දියවැඩියාවට දිව ඔසුවක්‌වන් කරවිල ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම දේශගුණයකට ඔරොත්තු දෙන එළවළුවකි. එසේම වසර පුරාම මෙහි අස්‌වැන්න ලබාගත හැකිවාක්‌ මෙන්ම එහි මිල ද සමබරතාවයකින් පවත්වාගත හැකිව ඇත. බටු කරවිල, සාමාන්‍ය කරිවිල වශයෙන් වර්ග දෙකකි. බටු කරවිල වියළි කාලගුණයකින් යුතු ප්‍රදේශවල වැටවල්වල නිරන්තරයෙන්ම හටගනී. එහි ගෙඩි කුඩාය. ඉදුණු විට අනෙකුත් කරවිල මෙන්ම කහපාටය. අස්‌වැන්න ඉදුණු විට … Continue reading කරවිල