ඖෂධීය ගුණයෙන් යුත් කරවිල ගෙවත්තේ වවමු.

කරවිල (Bitter gourd)

🔹මෙහි උද්භිද විද්යාත්මක නාමය -මොමෝඩිකා බාරන්ටියා (Momordica charantia)
කුලය – කුකර්බිටේසියේ

🔹දේශගුණික අවශ්යතා සහ පස.

කරවිල මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1200 පමණ උස් වූ ප්රදේශ දක්වා සාර්ථකව වගාකළ හැකිය.
කාබනික ද්රව්ය බහුල, හොඳින් ජලය බැසයන පස් වඩා සුදුසුය. පසෙහි තිබිය යුතු පී.එච්.අගය 5.5 – 7.5 කි.

🔹බිම් සැකසීම.
බිම සිටුවන විටදී සෙන්ටිමීටර් 20-30 ක් පමණ ගැඹුරට පස පෙරළා කැට පොඩිකර ගන්න.
සෙන්ටිමීටර් 30x30x30 ප්රමාණයේ වළවල් නිසි පරතරයට සකසා දිරාපත් වූ කාබනික පොහොර හා මතුපිට පස් වලින් පුරවන්න.
පරතරය මීටර් 1.5 x මීටර් 1.5.

🔹බදුනක සිටුවන විටදී ප්රමාණවත් තරම් විශාල බදුනක් යොදා මෙලෙසම වගා කරන්න. එහිදී තමන්ගේ කැමැත්ත අනුව අලංකාර ආධාරකයක් හෝ මැස්සක් නිර්මාණය කර ගන්න.ජායාරූප වලින් අදහසක් ලබා ගන්න.

🔹සිටුවීම.

 

එක් වළක බීජ 2- 3 බැගින් සෙන්ටිමීටර් 2 – 3 ක් ගැඹුරින් සිටුවනු ලැබේ.
බීජ යෙදීමේදී බීජ අතර තරමක පරතරයක් තිබිය යුතුය.
බීජ පැළවී සති 2 ක් ගතවූ පසු එක් වළක පැළ 1 බැගින් ඉතිරිකර ඉතිරි පැළය ගලවා දමන්න. බීජ සිටුවීමට පෙර රැයක් ජලයේ පෙඟවීමෙන් ප්රරෝහණය ඉක්මන් කර ගත හැකිය.

🔹මෙයට අමතරව කුඩා පොලිතීන් බඳුන්වල බීජ සිටුවා සකසා ගන්නා පැළ සිටුවීම ද කළ හැකිය. මෙමඟින් අයහපත් කාලගුණික තත්ත්ව යටතේ බීජ සිටුවීමෙන් සිදුවිය හැකි හානි වළකි.

🔹වැල් පුහුණු කිරීම.
බීජ සිටුවා සති 3 පමණ ගතවූ පසුව මීටර් 2 ක් පමණ උස ශක්තිමත් මැස්සක් (පන්දලමක්) වෙත වැල් යොමු කරන්න.

🔹පන්දලමට පහළින් වැලෙහි හට ගන්නා පාර්ශ්වික අංකුර ඉවත් කරන්න.

🔹පොහොර යෙදීම.

පැළ මතුවී සති 4 පසු සහ
පැළ මතුවී සති 8 පසු යොදන්න.
කාබනික පොහොර එක් කරන්න.

https://ceylonseeds.com/category/organic-farming/compost/

🔹ජල සම්පාදනය.
වගාවට ප්රමාණවත් වන පරිදි පසෙහි තෙතමනය නිසි ලෙස පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්ය අවස්ථවාලදී ජල සම්පාදනය කරන්න. පසෙහි අනවශ්ය පරිදි ජලය එක් රැස්වීම වගාවට අහිතකරය. වියළි කාලවලදී වැල් අවට වසුනක් යෙදීමෙන් පස ඉක්මණින් වියළී යාම වළකී.

🔹වල් පැළෑටි පාලනය.
පැළ කුඩා කාලයේදී වළවල් අසල වල් පැළ උදුරා දමන්න. වගාවේ පසු කාලයේදී මුල් වලට හානි නොවන පරිදි වල් පැළ උදළු ගා ඉවත් කරන්න.

🔹අස්වැන්න නෙළීම.
හොඳින් වැඩී මෝරා ඇති අවස්ථාවේ කරල් නෙළාගන්න. වගාවට දින 60 – 75 වූ විට පළමු අස්වැන්න ලැබේ.

🔹රෝග හා පලිබෝධ පාලනය සදහා පරිසර හිතකාමී ක්රම භාවිතා කරන්න

කරවිල

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *