‍ගෙවත්තේ බී‍ට්රූට් වගා කරමු

💥💥💥ප්රභේද💥💥💥
ක්රිම්සන් ග්ලෝබ් (දෙමුහුම් නොවන)
පැළ සිටුවා දින 70-90 දී අස්වනු නෙළාගත හැකිය.

බීට් අලය බාහිරව රතු දම් පැහැතිවන අතර ඇතුලතින් තද රතු දම් පැහැති වේ. අලයේ මැද කොටස ලා රතු පාට වේ.

💥රෙඩ් ඒස් (දෙමුහුම්)
පැළ සිටුවා දින 70-80 දී අස්වනු නෙළාගත හැකිය.

💥රෙඩ් ඊගල් (දෙමුහුම්)
පැළ සිටුවා දින 70-80 දී අස්වනු නෙළාගත හැකිය.

💥ලීඩර් – හො 1505 (දෙමුහුම්)
පැළ සිටුවා දින 70-80 දී අස්වනු නෙළාගත හැකිය. මෙම දෙමුහුම් ප්රභේද වල අලයේ පැහැය ක්රිම්සන් ග්ලෝබ් වලට සමානය.

🌺පස
හොඳින් ජලය බැසයන කාබනික ද්රව්ය අඩංගු පස්වල බීට් සාර්ථකව වගාකළ හැකිය. පසෙහි තිබිය යුතු පී.එච්. අගය 6.3 – 7.3 වේ.
වගා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඉඩමේ සෙන්ටිමීටර් 20-30 ගැඹුරට පස පෙරළා මීටරයක් පමණ පළල හා සෙන්ටිමීටර් 20 පමණ උස පාත්ති සකසා ගන්න. හොඳින් දිරාපත් වූ කාබනික පොහොර හෙක්ටයාරයකට ටොන් 10 පමණ දමා පසට කළවම් කරන්න.
පසෙහි පී.එච් අගය 5.0 ට අඩු වූ විට නිර්දේශිත පරිදි (1-2 ටොන්/හෙක්) පසට අළුහුණු යොදන්න. අළුහුණු යෙදීම පැළ සිටුවීමට සති 2 කට පමණ පෙර සිදු කළ යුතු අතර හොඳින් පසට මිශ්ර කරන්න.

🌺තවාන් සැකසීම හා නඩත්තුව
හොඳින් හිරුඑළිය ලැබෙන ජලය රඳා නොපවතින ස්ථානයක් මේ සඳහා තෝරා ගන්න. බිම පෙරළා මීටරයක් පළල හා සෙන්ටිමීටර් 20 පමණ උස පාත්ති සකසා ගන්න. මෙම පාත්තිවලට හොඳින් දිරාපත් වූ කාබනික පොහොර දමා පස සමඟ මිශ්ර කරන්න.

බීජ සිටුවීමට පෙර තවාන් පාත්ති ජීවාණුහරණය කර ගන්න. දහයියා හා පිදුරු තට්ටු කිහිපයක් පාත්ති මත දමා සෙමින් පිළිස්සීයාමට සැලසීම, දිලීරනාශක යෙදීම හෝ තද හිරු රැස් පවතින කාලයක විනිවිද පෙනෙන පොලිතීනයකින් තවාන ආවරණය කර සති 2 පමණ තැබීම මඟින් මෙය ඉටුකර ගත හැකිය.

සෙන්ටිමීටර් 10 පරතරය සහිත පේලි දිගේ බීජ සිටුවන්න. සති 4-6 පමණ වයසැති හා අලය තරමක් වර්ධනය වී ඇති පැළ සිටුවීම සඳහා යොදා ගැනේ.

මෙයට අමතරව ක්ෂේත්රයේ සකසාගත් පාත්තිවල එකවරම බීජ සිටුවීමද කළ හැකිය.

🌺පැළ සිටුවීම
පැළ සිටුවීමට දින 2 ට පමණ පෙර මූලික පොහොර වශයෙන් යෙදිය යුතු රසායනික පොහොර ප්රමාණය පාත්තිවලට යොදා හොඳින් කළවම් කරන්න.
සිටුවීමට සුදුසු අවස්ථාවට පත්වූ පැළ ප්රවේශමෙන් ගලවා ඒවායේ පත්රවල කෙළවර ප්රදේශයෙන් කපා දමන්න. ඉන්පසු මුදුන් මුලද තරමක් කපා දමා මුදුන් මුල නොනැමෙන ලෙස පාත්තිවල සිටුවා ජලය සපයන්න.

සැලකිය යුතුයි🌦
හිරු එළිය අඩු වර්ෂාව වැඩි කාලයේදී බීට් කොළ රතු පැහැවී වර්ධනය අඩු වීම සිදුවේ. මෙය රෝග තත්ත්වයක් නොවේ.

අඩු හිරු එළිය සහ වර්ෂාව අධික කාලය මඟහැර වගා කිරීම වඩාත් යෝග්ය වේ.

බීට්රූටි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ පාලනය

One thought on “‍ගෙවත්තේ බී‍ට්රූට් වගා කරමු

  1. Pingback: බීට්රූටි වගාවේ රෝග හා පළිබෝධ පාලනය – Ceylon Seeds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *