ගොලුබෙල්ලන් සහ හම්බෙල්ලන් පාලනය කරන ක්‍රම.

🔷අපේ බෝග වලට විශාල හානියක් කරන තවත් සත්ව කොට්ඨාසයක් තමයි ගොලුබෙල්ලො සහ හම්බෙල්ලෝ.

🔷වස විස භාවිතයෙන් තොරව මොවුන් පාලනයට කල හැකි ක්රම කිහිපයක් මෙම ලිපියෙන් දක්වා ඇත.

🔷අපේ සමහර පැල උදේ බලන විට සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කර තිබෙන ඔබ දැක ඇත.මොවුන් පැල වල කොල, කද, මල් සම්පූර්ණයෙන්ම කා දමනු ලබයි.

🔷මෙම ගොලුබෙල්ලො සහ හම්බෙල්ලෝ රාත්රී කාලයේදීය ශාක වලට හානි කරනුයේ.මොවුන් සක්රීය වන්නේ රාත්රී කාලයේදී ය.

🔷පහතින් දක්වා ඇත්තේ අප විසින් මීට පෙර ඉදිරිපත් කරන ලද ස්වාභාවික අමුද්රව්ය කිහිපයක් භාවිතා කර සකස් කර ගත හැකි ස්වාභාවික විකර්ෂක ද්රාවණයකි.

🔹අවශ්ය ද්රව්ය :

සුදුලූණු ගෙඩියක්
▪️වියලි මිරිස් කරල් කිහිපයක්
▪️අමු ඉගුරු කැබැල්ලක්
▪️ලුනු කැට ස්වල්පයක්
▪️ජලය 1L

🔹සාදන ආකාරය :

▪️මෙම ද්රව්යයන් සියල්ලම ජලය සමග හොදින් අඹරා ගන්න.
▪️එම ද්රාවනය පෙරා භාවිතා කල හැක.

🔹භාවිතා කරන ආකාරය :

▪️සවස් කාලයේ (අදුර වැටීමට ආසන්න කාලයේදී) ස්ප්රේ එකක් ආධාරයෙන් පාත්ති අවට හා බෝග පැල වටේට මෙම ද්රාවනය ස්ප්රේ කරන්න.

https://ceylonseeds.com/make-a-natural-repellent-at-home-to-control-snails-in-the-garden/

🔷මෙම ද්රාවණය භාවිතා කිරීමට අමතරව තවත් කල හැකි ක්රම කිහිපයක් ජායාරූප සමග විස්තර කොට ඇත.

🔷වස විස භාවිතයෙන් තොරව පලිබෝධ හානි මර්ධනය කිරීමට ඔබත් පුරුදු වන්න.

ස්තූතිය සහ උපුටා ගැනීම Facebook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *