බුලත් වගාව ආශ්‍රිත රෝග හා පාලන ක්‍රම

🔹බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය වැසි සමයේදී රෝග වසංගතයක් බවට පත්වේ. පළමු ලක්ෂණය වන්නේ පත්‍රයේ යටිපැත්තේ තෙල් සහිත පැල්ලම් ඇතිවීමය. ක්‍රමයෙන් ඒවා පැතිරී දුඹුරු හෝ කළු පැහැයට හැරේ. තත්වය බරපතල වූ විට මෙම පැල්ලම් කඳ දක්වා පැතිර යා හැකි අතර, කොළ සහ ගැට ස්ථානවලින් පතනය වීම සිදුවේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ශාකය මිය යා හැකි නමුත් රෝගය පහසුවෙන් … Continue reading බුලත් වගාව ආශ්‍රිත රෝග හා පාලන ක්‍රම