බුලත් වගාව ආශ්‍රිත රෝග හා පාලන ක්‍රම

🔹බැක්ටීරියා කොළ අංගමාරය


වැසි සමයේදී රෝග වසංගතයක් බවට පත්වේ. පළමු ලක්ෂණය වන්නේ පත්රයේ යටිපැත්තේ තෙල් සහිත පැල්ලම් ඇතිවීමය. ක්රමයෙන් ඒවා පැතිරී දුඹුරු හෝ කළු පැහැයට හැරේ. තත්වය බරපතල වූ විට මෙම පැල්ලම් කඳ දක්වා පැතිර යා හැකි අතර, කොළ සහ ගැට ස්ථානවලින් පතනය වීම සිදුවේ. එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ශාකය මිය යා හැකි නමුත් රෝගය පහසුවෙන් අනෙකුත් වැල් වලට ද පැතිර යා හැකිය. දරුණු ලෙස රෝගී වූ ශාක විනාශ කිරීම හැර වෙනත් පාලන පියවරක් හඳුනාගෙන නොමැත. රෝගී ශාක හා අසල ඇති ශාක එම ස්ථානයේදීම පුළුස්සා දැමිය යුතුය. පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහා දිලීර නාශකයක් යෙදිය හැකිය. වැල්වල ඇති මේරූ කොළ ඉවත් කළ යුතු අතර දිලීර නාශකයක් එක් වරක් හෝ දෙවරක් බුලත් වැල් වලට ඉසිය යුතුය. ආසාදිත බුලත් වගා බිම් සඳහා රසායනික පොහොර හා ජලය යෙදීම අඩු කිරීමෙන් රෝග පැතිරීම පාලනය කළ හැකිය. රෝගවලින් තොර රෝපණ ද්රව්ය භාවිතය, ජල සම්පාදනය සඳහා කෘෂි ළිඳක් හෝ හුදකලා ජල ප්රභවයක් භාවිතා කිරීම සහ දැඩි සනීපාරක්ෂක පිළිවෙත් අනුගමනය කිරීම රෝග බෝවීම වළක්වා ගත හැකි වැදගත් ක්රම වේ..

🔸පාද කුණුවීමේ රෝගය


මැටි පසෙහි මෙම රෝගය වසංගතයක් බවට පත්විය හැකිය. පළමු ලක්ෂණය වන්නේ බුලත් වැල මැලවීමයි. බුලත් වැල සම්පූර්ණයෙන් ම ගලවා දැමූ විට කළු පැහැයෙන් වියළී ගිය මුල් දැකිය හැකිය. ක්රමයෙන් මෙය අසල බුලත් වැල්වලට ද පැතිරෙයි.
වැලෙහි පාදයට දිලීර නාශකයක් යෙදිය හැකිය. දෙවනුව, බුලත් වැලෙහි පළමු හා දෙවන ගැට ආවරණය කිරීම සඳහා ගොම පොහොර සහ මතුපිට පස් 1: 1 අනුපාතයක් සහිත මිශ්රණයක් බුලත් වැලෙහි පාදයට යෙදිය යුතුය. එය පාදස්ථ ගැටවලින් නව මුල්වල වර්ධනය වැඩි කරයි.

🔸බුලත් කොළ වල දුඹුරු පැහැ ලප


රෝගය මුල් අවස්ථාවේ දී නොසලකා හැරිය හොත් එය සැලකිය යුතු ලෙස හානි දායක විය හැක. මුලින් දැකිය හැකි ලක්ෂණය කහ පැහැති දාරයක් සහිත දුඹුරු ලප වේ. හානි වූ පත්ර ඉවත් කිරීමෙන් රෝගය පැතිරීම පාලනය කල හැක. රෝගී තත්වය දරුණු වන්නේ නම් දිලීර නාශකයක් යෙදීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ. . වැල්වල ඇති මේරූ කොළ ඉවත් කළ යුතු අතර දිලීර නාශකයක් එක් වරක් හෝ දෙවරක් බුලත් වැල් වලට ඉසිය යුතුය.

🔸නෙමටෝඩාවන්ගේ හානි


සමහර බුලත් වගාවන්වල දී කලාතුරකින් වැල් මියයාම දැකිය හැක. එයට ප්රධාන හේතුව නෙමටෝඩා හානි ය. නෙමටෝඩාවන් මූල පද්ධතියට යම් ප්රමාණයකට හානි කරන අතර, ඒ මත බැක්ටීරියා සහ දිලීර මගින් ද්විතියික ආසාදන ඇති කරමින් පාදස්ත කුණුවීම නම් තත්වය ඇති කර මූල මණ්ඩලය විනාශයට පත් කරයි. එමගින් බුලත් වැල මිය යන නමුත්, මෙම තත්වය නිතර දැකිය හැකි තත්වයක් නොවේ.

දෙපුල්ලි රතු මකුළු මයිට හානිය

Tetranychus urticae කෘමියා විසින් හානිය ඇති කරයි. හානිකර රෝග ලක්ෂණ අතරට ආන්තිකයේ කොළ රෝල් කිරීම සහ beaked in to small particles when striking leaves ඇතුළත් වේ. හානිය දැඩි නම් අවම කිරීම සඳහා කෘමිනාශක යෙදීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ. එවිට බුලත් වැල්වල මේරූ කොළ ඉවත් කළ යුතු වේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *