ස්වභාවික ක්‍රම මගින් කුඩිත්තා පාලනය කරන ආකාරය.

කුඩිත්තා Aphids.

▪️මොවුන් රංචු වශයෙන් සිටින අතර වෛරස් වාහකයන් වේ. මෘදු ශරීරයක් දරයි.

 

▪️මොවුන් ලපටි පත්ර හා රිකිලි වලට හානි කරයි.කදෙන් හා පත්ර වලින් යුෂ උරා බොයි.බෝග වර්ධනය බාල වේ. බෝග වලට වෛරස් රෝග බෝ කරයි.බෝග වගාවේ අස්වැන්න අඩු කරයි.

▪️මොවුන් අපගේ වගා බිමෙන් ස්වභාවිකව ඉවත් කිරීමට පහත සදහන් ද්රාවණය භාවිතා කර හෝ පහත රූප රාමු සමග දක්වා ඇති ක්රම භාවිතා කල හැක.

🔶කුඩිත්තා පාලනයට සාර්ථක ස්වභාවිකව කෘමිනාශකයක්
👇👇👇

▪️මේ සදහා පිසූ දිනක් නරක් වූ බත් යෝගට් කෝප්ප 2-3 සහ ජලය 1L අවශ්යය වේ.

▪️නරක් වූ බත් කෝපප 3ට ජලය 1L දමා හොදින් වසා දින 7-10ක් පමණ පල් වීමට හරින්න.

▪️මෙහිදී සෑදෙන කාබනික රසායනික ද්රව්යයට පලිබෝධ මර්ධනය කිරීමේ හැකියාවක් පවතී.

▪️ඉන්පසු එය පෙරා, වගාවේ හානිය වැඩිනම් එම පෙරාගත් ද්රාවණයම ස්ප්රේ කරන්න. නැතිනම් හානියේ මුල් අවදිය නම් එයට ජලය 500ml එක් කර තනුක කර ස්ප්රේ කරන්න.

▪️හානි කර ඇති ස්ථානයට සහ පත්ර වල යටි පැත්තට සවස් කාලයේ හෝ උදයේ ස්ප්රේ කරන්න.

▪️මෙම ද්රාවණය පිටිමකුණාගේ හානියට සහ වෙනත් කෘමිහානි සදහාද සුදුසු වේ.

▪️තවද ජායාරූප සමග දක්වා ඇති ක්රමද අනුගමනය කල හැකියි.

සබන් කුඩු ඉසින්න.
කොහොඹ තෙල් තේ හැදි 1ක් ජලය 750ml සමග මිශ්‍ර කර ස්ප්‍රේ කරන්න.

 

සුදුලූනු ගෙඩි 2 , කරාබුනැටි 3-4 ක් සමග කොටා, පැය 24ක් පල් කර සබන් තේ හැදි 1ක් එක් කර ජලය 500ml සමග මිශ්‍ර කර ස්ප්‍රේ කරන්න.

 

සගන්ධ තෙල් ස්ප්‍රේ කිරීම.
ගම්මිරිස් , රෝස්මරි, කරාබුනැටි බිංදු 4-5 ක් බැගින් ගෙන ජලය මිශ්‍ර කර ස්ප්‍රේ කරන්න.

 

උගුල් පැල සිටුවන්න.
ආරක්ෂා කර ගත යුතු බෝගය වටා කපුරු, අටපෙතියා,දහස්පෙතියා වැනි බෝග වගා කරන්න.

 

ගෙවත්තට පක්ෂීන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට උපක්‍රම යොදා ගන්න. පක්ෂීන්ට කෑම, වතුර තබන්න. කුඩා අතුපතර සහිත ගස් වවන්න. පක්ෂීන් ද කුඩිත්තන් ආහාරයට ගනී.

 

මෘදු සබන් මිශ්‍ර ජලයේ පෙගවූ රෙදි කැබැල්ලක් හෝ බුරුසුවක් මගින් කද පිස දමන්න.

 

පාන්පිටි ස්වල්පයක් හෝ දැව අලු හානි වූ ස්ථාන වලට ඉසීම.

 

අවම හානියක් දක්නට ඇති විට අත් ආවරණ යොදා ගෙන අතින් කුඩිත්තන් ඉවත් කිරීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *