කාබනික වගාව අසාර්ථක වීමට බලපාන හේතු

Causes of Organic Cultivation Failure

කාබනික පොහොර කොච්චර දැමමත් අස්වෙන්නක් ලබෙන්නෙ නැද්ද ?

වර්ථමාන කාබනික කෘෂිකර්මාන්තයේදී  මුහුන දෙන ගැටලු රාශියක් ඇත. ඒවා එකිනෙක සාකච්ඡා කරමු.

  1. කාබනික පොහොර වලට බෝගය හොදට හැදෙනවා ඒත් අස්වැන්න අඩු වෙනවා. මෙයට බලපාන හේතු රශියක් ඇත. එයින් ප්‍රධාන ගැටලුව නම් අද වෙනකොට ලංකාවේ බොහෝ ජනපද වල කෘෂිරසායනික භාවිතය නිසා පස සහ පසේහි ශුද්‍රජීවීන් විශාල වශයෙන් විනාශ වෙලා යනවා. ඒ නිසාම පසෙහි ස්වභාවය වෙනස් වෙලා.  අපි පසට එකතු කරන කාභනික පොහොර වියෝජනය කිරීමට ජීවීන් අඩු වීම නිසා පොහොර බෝගයට උරා ගැනීමට ලොකු කාලයක් ගන්නවා. එම නිසා අප පළමුව කලයුතු වන්නේ කෘමිනාශක භාවිතය නතර කිරීමයි. ඒ තුළින් පරිසර පද්ධතියේ තුලනය ආරක්ෂා කරගත යුතුය. දෙවනුව ඉතාමත් ඉක්මනින් වියෝජනය කල හැකි  පාංශු පෝශක ශාක වර්ග රෝපනය කල යුතුය.  තවද නාගරික කැලිකසල කොම්පෝස්ට් වෙනුවට පාංශු පෝශක පැළෑටි වලින් යුක්ත වූ තුලනාත්මක කාබනික පොහොර පසට එකතු කල යුතුය. තවත් කරුණක් තමයි අප යොදන පොහොර වල නයිට්‍රජන්, පොස්පරස්, පොටෑෂ්  කොපමන අඩංගු වෙනවාද යන්න  විශ්ලේෂණය කර ගැනීමයි. මෙහිදී පොස්පරස්, පොටෑෂ්  අඩු නම් ඒවා වැඩි කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.
  2. පළිබෝධ පාලනය තුළදී  අප විසින් භාවිතා කරන කෘමි විකර්ෂක ඒ ඒ වගාවන් වල සිටින පළිබෝධකයන් හදුනාගෙන භාවිතා කළ යුතුය. තවද ඒවාට අනුවර්ථනය වීමට ඇති ඉඩකඩ අවම කළ යුතුය. විකර්ෂක, දියර පොහොර, දිලීර නාශක, වෙන වෙනම භාවිතය තුළින් ද අනුවර්තනය වීම වලක්වා ගත හැකිය.
  3. කන්නය ඉලක්ක කොට වගා නොකිරීම තුළින්ද අස්වැන්න කෙරෙහි බලපානු ඇත.
  4. නීරොගී බීජ නොතිබීම හා ආනයනික බීජ භාවිතා කිරීම ද අස්වැන්න අඩුවීම කෙරෙහි බලපානු ඇත.

(තවත් ලිපියකින් හමුවෙමු..)

යූරියා වෙනුවට ශුද්‍රජීවී සාන්ද්‍රන දියර පොහොරක් හදමු.

One thought on “කාබනික වගාව අසාර්ථක වීමට බලපාන හේතු

  1. Pingback: කාබනික දිලීර නාශකයක් හදමු. – Ceylon Seeds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *