වෛරස් රෝග වාහක සුදු මැස්සා

මැස්සා

තක්කාලි වලට කහවන් කොඩවීමේ වයිරස් රෝගය (Tomato yellow leaf curl virus), මඤ්ඤොක්කා වගාවට පත්ර විචිත්ර වයිරස් රෝගය ( Cassava Mosaic ), මිරිස් වලට දුම්කොළ පත්ර කොඩවීමේ වයිරස් රෝගය (tobacco leaf curl ),

පැපොල් පත්ර කොඩවීමේ වයිරස් රෝගය යන රෝග ඇතුළු තවත් රෝග රැසක වාහකයා වන්නේ සුදුමැස්සායිℹ️

🚫ස්වරූපය🚫

🔷සුහුඹුල් එහෙමත් නැත්නම් වැඩිහිටි සතා අදුරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉටි තැවරුණු පියාපත් සහිත සුදුපාට නිසාවෙන්.

🔷මොවුන්ට තිබෙන්නේ ඉදිකටු වැනි මවුක උපාංග එහෙමත් නැත්නම් අහාර ගන්න සැකසිලා තිබෙන මුඛයේ කොටස්.

🔷මොවුන් එම උපාංග භාවිතයෙන් ශාක පත්රවල යටි පැත්තේ ඉදන් යුෂ උරාබොනවා.

🔷ඔබ දැකල ඇතිනේ මඤ්ෙඤාක්කා ගස්වල යුෂ උරාබිල පැණි තුෂර නිකුත් කරනවා කුඩිත්ත, පිටි මකුණ වගේ. ඉතින් ඒ මත කළු පුස් වර්ධනය වෙනවා.

🔷මොවුන් සිටින තැනවල කළු පාට වෙලා පුස් ආකාරයට දක්නට පුළුවන්

🔷ගැහැණු සතුන් බිත්තර දමන්නේ පත්රවල යටි පැත්තේ. පිරිමි සතෙක් එක්ක එක්වෙලා නැත්නම් ඒ බිත්තර වලින් පිටවන්නේ සේරම පිරිමි සතුන්. මුලදී සුදුපාටවුණු මේ බිත්තර දිනයකින් දෙකකින් පස්සේ අදුරු පාට වෙනවා.

🔷 බිත්තරවලින් පිටවෙන්නේ ශිෂුවන්. ඒ අය පළමු පාරට හව හැරියම නිශ්චලව සිට යුෂ උරාබොනවා තුෂර පිනි නිකුත් කරමින්. මේ වගේ තවත් වාර දෙකක් හැව හරිනවා.
එයින් පස්සේ පිලව අවධිය ගතකරනවා. මේ වෙලාවේ ඔවුන්ගේ ශරීරයේ කේෂර පිහිටනවා. පිලව අවස්ථාවෙන් පස්සේ සුහුබුලා පිට වෙනවා. සුහුඹුල් ජීවිතය ආරම්භයේදීම ඔවුන්ගේ මුළු සිරුරම සුදුපාට ඉටිවලින් වැසි යනවා.

🚫පාලනය🚫🚫🚫🚫🚫

🔷භෝග අවශේෂ කොටස් විනාශ කිරීම

🔷බීජ පැල දැලක් මගින් ආවරණය කිරීම

🔷ස්වභාවික සතුරන් විනාශ වීම නිසා සුදු මැස්සා මගින් වැලදෙන ද්විතීයික රෝග පැතිරීම වැලැක්විම සදහා අනවශ්ය ලෙස කෘමිනාශක භාවිතා කිරීමෙන් වැලකීම .

🔷වගාව අවට කුනුරොඩු ආදිය ඉවත් කර පිරිසිදුකර තබාගැනීම

ස්තූතිය සහ උපුටා ගැනීම – isuru weerasinghe

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *