කෙසෙල් වඳ පීදීම

☄️රෝග කාරකය- Banana bunchy top virus

✍️කෙසෙල් වගාවට බහුලව වැළදෙන එමෙන්ම ඵලදාවක් ලබා ගැනීමට කිසිසේත්ම නොහැකි රෝගයකි. වෛරසය ප්රාථමික හා ද්විතීක වශයෙන් ආසාදනය වීමට පුළුවන. එනම් රෝගී පඳුරුවලින් ලබා ගන්නා පැළ සිටවූ වහාම රෝග ලක්ෂණ පෙන්වයි. මෙය ප්රාථමික ආසාදන වේ. මෙහිදි අග්රස්ථයේ ඇති පත්ර පටුවී, හරිතක්ෂයවී, කුණුවී උඩට පිහිටයි. මෙහිදී වර්ධනයක් සිදු නොවේ.

✍️ද්විතීක ආසාදනයේදී වෛරසය පතුරුවන වාහකයෙකුවන පෙන්ටලෝනියා නිග්රොනවෝසා නැමති කූඩිත්තා රෝගී ගස්වලින් නීරෝගී ගස්වලට වෛරසය පතුරුවන නිසා රෝග ලක්ෂණ මතු වේ. එවිට අළුතින් ඇතිවන පත්ර පටුවන අතර ඒවායේ මැද නාරටියේ සහ හරස් නාරටිවල තද කොළපාට ඉරි ඇති වේ.

✍️ මෙවැනි ගස්වල ගොබය හිරවිමක්ද සිදුවේ. මේ ගස්වල පීදීමක් සිදු නොවූ ගසක් නම් කැන් පීදීම සිදු නොවේ. පීදීම ආරම්භ වූ ගසක් නම් කැන් වර්ධනය සිදු නොවේ. ගොබය හිරවුවහොත් මතුවෙමින් පවත්නා කැණ එළියට මතුවීමට අපහසු බැවින් කඳෙහි කුමන හෝ ස්ථානයක් පලාගෙන එම ස්ථානයෙන් කැණ එළියට මතුවේ.

🚫🚫මර්දනය🚫🚫

🔴 රෝපණ ද්රව්ය තෝරා ගැනීමේදී සැළකිලිමත් වී නීරෝගී පැළ තෝරා ගැනීම වැදගත්ය.

🔴ආසාදිත ශාක ගලවා පුළුස්සා දැමිය යුතුය.

🔴ආසාදිත ගස් ගලවා ඉවත්කර වලටද කොළරොඩු දමා පුළුස්සා වලතුල සිටිනා කූඩිත්තන් ගහනය විනාශ කළ යුතුය.

🔴ආසාදිත ගහ වටා මීටර් 5ක වට ප්රමාණයේ ඇති සියලු අනිත් ගස් ගලවා දැමීම වඩා සුදුසුයි

🔴 රෝගී පදුරු වලින් කිසිම ලෙසකින් පැළ ලබා නොගන්න

🔴 පටක රෝපණයෙන් පැල ලබා ගන්නේ නම් මව් ශාක වයිරස් හදුනාගැනීමට කරන පරීක්ෂණයකට භාජනය කර පැල ලබාගන්න

🔴 රෝගී පදුරු තිබුන ස්තානයක නැවත පැල සිට වනවානම් එම ස්තානය හොදින් ගිනි තබා කූඩිත්තන්ගෙන් තොර කරගන්න.

විචිත්‍ර වෛරස් රෝගය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *