ඇන්ත්‍රැක්නෝස් රෝගය සහ පාලනය (Anthracnose)

✍️ ✍️✍️අඹ, කෙසෙල් හා පැපොල් වැනි පලතුරුවලට මෙන්ම තක්කාලි, බෝංචි, වට්ටක්කා, ලීක්ස් ආදී එළවළු වලටද ලූනු, සුදු ලූනු, අර්තාපල් වැනි බෝගවලටද වැළදෙන රෝගයකි.

අඹ, කෙසෙල්, මිරිස්, බෝංචි, එළවළු යන බෝගවල මෙම රෝග ලක්ෂණය බහුලවම දක්නට හැකිය. ශාකවල ඕනෑම වර්ධක අවධියක ඕනෑම කොටසක මෙම රෝගය වැළදීමේ හැකියාව ඇති අතර බහුලවම පත්ර හා මේරූ ඵලවල දක්නට හැකිය.
ඇන්ත්රැක්නෝස් රෝග කාරකයා වන්නේ කොලෙට්රෝට්රිකම්(Colletrotrichum) දිලීර විශේෂයයි

🌀රෝග ලක්ෂණ🌀

🔸පත්රවල අක්රමවත් කහ දුඹුරු, තද දුඹුරු හෝ කලු පැහැති පුල්ලි ඇතිවීම සිදුවේ.
🔸 මෙම පුල්ලි එකිනෙක යාවී කලු දුඹුරු පාට විශාල ප්රදේශ ඇතිවේ.
🔸 ඵල මත ජලය උරාගත් පෙනුම ඇති රවුම් පුල්ලි ඇතිවී කළු දුඹුරු පැහැයට හැරේ.
🔸 පුල්ලි ක්රමයෙන් පරණ වන විට ලපයේ මැද රෝස පැහැයට හුරු දිලීර බීජාණු ඇතිවීම දැකිය හැකිය

🌀රෝග වර්ධනය සහ පැතිරීම🌀

✍️තෙත් කාලගුණික තත්වයන් යටතේ දිලීර වේගයෙන් වර්ධනයවී ලපටි පටක වලට ආසාදනය වන අතර විසිරෙන වර්ෂා ජලයෙන් හෝ සුළඟ මගින් මඟින් බීජානු ව්යාප්ත වේ✍️

🌀පාලන ක්රම🌀

🔸 ප්රතිරෝධී ප්රභේද වගා කිරීම

🔸 ආසාදනයට ලක්වී පතනය වන පත්ර පිළිස්සීම

🔸 ආසාදිත රිකිලි කප්පාදු කොට පිලිස්සීම

🔸 පත්ර නොතෙමෙන ආකාරයට ජල සම්පාදනය කිරීම

🔸 තෙත් කාලගුණයක් ඇතිවිට දිලීර නාශක යෙදීම

🌀 රසායනික පාලනය 🌀

✍️ස්වභාවික නිස්සාරණ ක්රම මඟින් පාලනය තරමක් අපහසු රෝගයකි එම නිසා රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරන මුල් අවස්ථාවේ දී නිර්දේශිත දිලීර නාශක යෙදීම මගින් කාර්යක්ෂම පාලනයක් සිදු කරගත හැක ✍️

☢️නිර්දේශිත දිලීර නාශක☢️

☢️ක්ලෝරොතැලොනිල් 500 g/l,75 WP ☢️මැන්කොසෙබ් 80%wp, 75 wp,480g/l SC
☢️මැනෙබ් 80% wp
☢️තයෝෆැනේට් මීතයිල් 70% WP, 500 g/l SC
☢️තිසිලසෝල් 400 g/l EC

ගෙදරදීම දිලීර නාශකයක් හදමුද?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *