ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව පාලනය 01.

අතීතයේ සිටම සත්ත්ව පාලනය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ වැදගත් කෘෂිකාර්මික කටයුත්තක් විය. මී ගවයින් හා එළ ගවයින් ඇති කිරීම එහි ලා ප්‍රමුඛත්වයක් ගත්තේය. මේ වන විට ඌරන්, එළුවන්, බැටළුවන් හා කුකුලන් ඇති කිරීම සත්ත්ව පාලන ක්ෂේත්‍රෙයහි වැදගත් තැනක් හිමි කරගෙන ඇත.

දැනට බොහෝ රටවල මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේද රාජ්‍ය අංශයත් පෞද්ගලික අංශයත් විසින් විශේෂීකරණය වූ සත්ත්ව ගොවිපළ සාර්ථකව පවත්වා ගැනේ.
ප්‍රධාන සත්ත්ව නිෂ්පාදන අතර කිරි, මස්, බිත්තර වැදගත් තැනක් ගනී.
ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන කිරි නිෂ්පාදනය මඟින් සපුරාලිය හැක්කේ දේශීය කිරි අවශ්‍යතාවෙන් 15% ක් වැනි සුළු ප්‍රමාණයක් පමණි. වාර්ශිකව විශාල විනිමයක් වැය කර ඉතිරි අවශ්‍යතාව විදේශ රටවලින් ආනයනය කරනු ලබයි. දියුණු රටවල් හා සසඳා බලන විට ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ සත්ත්ව නිෂ්පාදන පරිබෝජනය ඇත්තේ පහළ මට්ටමකය.

 

ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව නිෂ්පාදනයේ ඇති වැදගත්කම:

 • ජනතාවගේ නිරෝගී පැවැත්ම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය සත්ත්ව ප්‍රෝටීන ලබා දෙන ප්‍රධාන ප්‍රබවයයි.
 • රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන්ට රැකියා සැපයිය හැකි ප්‍රධාන මාර්ගයකි.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවිකව වැඩෙන තෘණ හා මිනිසාට ඍජුව ආහාරයට ගත නොහැකි කොළ වර්ග පෝෂ්‍යදායී ආහාර බවට පරිවර්තනය කෙරෙන ප්‍රධාන මාර්ගයකි.
 • කෘෂිකාර්මික අතුරු නිෂ්පාදන ඵලදායි ලෙස සත්ත්ව ආහාර වශයෙන් යොදා ගත හැකිවේ.
 • කෘෂිකාර්මික බෝග සමඟ සත්ත්ව පාලනය කිරීමෙන් ආදායම් විවිධාංගීකරණය තුළින් අවධානම අඩුවේ.
 • සත්ත්ව පාලනයේ අතුරු ඵල වන සම්, ඇට, ලෝම, අං ආදිය කර්මාන්ත සඳහා අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් යොදාගත හැකි වේ.
 • සතුන්ගේ අතුරණු, මලපහ ආදිය උසස් තත්ත්වයේ කාබනික පොහොර ලෙස භාවිතා කල හැකිවේ.
 • කෘෂි බෝග වගාව සිදුකළ නොහැකි භූමිවල පවා සත්ත්ව පාලනය කළ හැකි වේ.
 • පාසල් යන දරුවන්ගේ හා ගෘහණියන්ගේ ශ්‍රමය සත්ත්ව පාලනය සඳහා ඵලදායී ලෙස යොදා ගැනීම පවුලේ පෝෂණය වර්ධනයට හා අමතර ආදායමක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව පාලනය සඳහා ඇති විභවය:
 • විවිධ සත්ත්ව වරිග වලට ගැළපෙන විවිධ දේශගුණික කලාප රාශියක් තිබීම.
  • උඩරට ප්‍රදේශ – යුරෝපීය ගව වර්ග
  • වියළි කලාපය – ඉන්දීය ගව වර්ග
  • ශුශ්ක ප්‍රදේශ – එළු පාලනය
  • වෙරළබඩ ප්‍රදේශ – ඌරු පාලනය
  • පොල් ත්‍රිකෝණය – ගව, එළු හා බැටළු පාලනය
  • ජලාශ්‍රිත ප්‍රදේශ – තාරාවන් ඇති කිරීම
 • තෘණ සපයා ගත හැකි ඉඩම් රාශියක් තිබීම.
  • පොල් වගා
  • ලඳු කැලෑ
  • විල්ලු
  • කුඹුරු වල නියර
 • සත්ත්ව පාලනය සඳහා යොදා ගත හැකි ඉඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබීම.
 • රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ සඳහා යොමු කළ හැකි වීම.
 • සත්ත්ව නිෂ්පාදන සඳහා හොඳ ඉල්ලුමක් මෙන්ම වෙළඳපොලක් තිබීම.
 • සත්ත්ව ආහාර ලෙස යොදා ගත හැකි කෘෂිකාර්මික අතුරු ඵල රාශියක් තිබීම.
  • පොල් පුන්නක්කු
  • මොලෑසස්
  • සහල් නිවුඩු
  • පිදුරු වැනි බෝග අවශේෂ
 • සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු යටතේ ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරුණු පශු වෛද්‍ය කාර්යාල පද්ධතියක් තිබීම හා එමඟින් සත්ත්ව පාලන උපදෙස් හා පශු වෛද්‍ය සේවා නොමිලේ සැපයීම.
 • සත්ත්ව පාලනය සඳහා සේවා සපයන රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතන රැසක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වීම.
බහුල ව ඇති කරනු ලබන සත්ත්ව වර්ග:
 • එළ ගවයින්
 • මී ගවයින්
 • කුකුළන්
 • ඌරන්
 • එළුවන්
ගොවිපළ සතුන් වර්ගීකරණය:
ගොවිපළ සතුන් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණය කළ හැකිය.
 1. ප්‍රයෝජන (කාර්යය) අනුව
 2. සම්භවය හෙවත් මුල් උපත අනුව
1. ප්‍රයෝජන (කාර්යය) අනුව ගොවිපළ සතුන් වර්ගීකරණය.
 • ගවයින්
  • කිරි සඳහා
   • ජර්සි
   • ප්‍රිෂියන්
   • අයර්ෂයර්
   • සින්දි
   • සහිවාල්
  • මස් සඳහා
   • හෙරිෆඩ්
   • ඇබර්ඩින් ඇන්ගස්
  • බර ඇදීම සඳහා
   • හරියානා
   • තර්පකාර්
   • කිලාරි
   • කන්ගායම්
 • මී ගවයන්
  • කිරි සඳහා
   • මූරා
   • සූර්ති
   • නිලිරවි
  • කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා
   • දේශීය මී ගවයා
 • කුකුළන්
  • බිත්තර සඳහා
   • ලෙග්හෝන්
   • ෂේවර් (සුදු)
   • හයිසෙක්ස් (සුදු)
  • මස් සඳහා
   • ලෝමාන්
   • හර්බඩ්
   • ෂේවර්
  • ද්වි කාර්ය
   • ගෝල්ඩන් කොමට්
   • ආර්.අයි.ආර්
   • ඔස්ට්‍රලොප්
 • එළුවන්
  • මස් සඳහා
   • බෝයර්
   • කොට්ටුකච්චි
  • කිරි සඳහා
   • සානන්
  • ද්වි කාර්ය
   • ශ්‍රී ලංකා බෝයර්
   • ජම්නපාරි
 • ඌරු වර්ග
  • මස් සඳහා
   • ලාජ් බ්ලැක්
   • ඩියුරොක්
  • බේකන් සඳහා
   • ලෑන්ඩ් රේස්
   • ලාජ් වයිට්
2. සම්භවය අනුව ගොවිපළ සතුන් වර්ගීකරණය.
 • ගවයින්
  • ඉන්දීය
   • සින්දි
   • සහිවාල්
   • තර්පකාර්
  • යුරෝපීය
   • ප්‍රිෂියන්
   • අයර්ෂයර්
   • ජර්සි
  • දේශීය
   • දේශීය (බටු හරක්)
 • මී ගවයින්
  • දේශීය
   • දේශීය මී ගවයා (වගුරු මී ගවයා)
  • විදේශීය
   • මූරා
   • සූර්ති
   • නිලිරවි
 • කුකුළන්
  • ඇමරිකන් වර්ග
   • ආර්.අයි.ආර්.
   • ප්ලිමත්රොක්
   • නිව්හැම්ප්ෂයර්
  • ඉංග්‍රීසි වර්ග
   • සසෙක්ස්
   • ඔස්ට්‍රලොප්
   • ඕපින්ටන්
  • මධ්‍යධරණී වර්ග
   • ලෙග්හෝන්
   • මිනෝකා
   • ඇන්කෝනා
  • ආසියාතික වර්ග
   • බ්‍රහ්මා
   • කොචින්
 • එළුවන්
  • විදේශීය වර්ග
   • ජම්නපාරි
   • සානන්
   • බෝයර්
  • දේශීය වර්ග
   • කොට්ටුකච්චි
   • ශ්‍රී ලංකා බෝයර්
 • ඌරන්
  • විදේශීය
   • ලාජ්වයිට්
   • ලෑන්ඩ් රේස්
   • ඩියුරොක්
  • දේශීය
   • දේශීය ඌරන් (mini pigs)
                                                                                                                                                                              To be continued….

One thought on “ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව පාලනය 01.

 1. Pingback: ශ්‍රී ලංකාවේ සත්ත්ව පාලනය 02. – Ceylon Seeds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *