ගෙදරදීම දිලීර නාශකයක් හදමුද?

♧අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: ජලය 2.5L තම්බා පිසගත් බත් 50g ඊස්ට් 25g තලාගත් උක්දඬු හෝ උක් හකුරු 50g මුදවපු කිරි 50g ♧මුලින්ම ජලය සහිත බාජනයකට මුදවපු කිරි එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ හොඳින් කවලම් කර ගන්න ඕනි. මී කිරිවල කැල්සියම් බහුලයි. ඒ වගේම ලැක්ටොබැසිලස් බැක්ටීරියාවක් ජීවත් වෙනවා. ඉන්පසු තම්බා පිසගත් බත් එකතු කර ගන්න. පසුව හොඳින් කොටා ගත් … Continue reading ගෙදරදීම දිලීර නාශකයක් හදමුද?