ගෙදරදීම දිලීර නාශකයක් හදමුද?

♧අවශ්ය ද්රව්ය:
ජලය 2.5L
තම්බා පිසගත් බත් 50g
ඊස්ට් 25g
තලාගත් උක්දඬු හෝ උක් හකුරු 50g
මුදවපු කිරි 50g

♧මුලින්ම ජලය සහිත බාජනයකට මුදවපු කිරි එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ හොඳින් කවලම් කර ගන්න ඕනි. මී කිරිවල කැල්සියම් බහුලයි. ඒ වගේම ලැක්ටොබැසිලස් බැක්ටීරියාවක් ජීවත් වෙනවා.

ඉන්පසු තම්බා පිසගත් බත් එකතු කර ගන්න. පසුව හොඳින් කොටා ගත් උක්දඬු ග්රෑම් 50 යුෂ සමගම එක් කර ගන්න. අවසානයටම ඊස්ට් ග්රෑම් 25 කුත් එකතු කරගන්න. දැන් මිශ්රණය හොඳින් මිශ්ර කරගන්න ඕනේ. පසුව ද්රාවණය සහිත භාජනය හොඳින් වසලා සෙවණැති ස්ථානයක දින හතක් තබන්න හැම උදෑසනකම හොදින් මිශ්ර කරන්න ඕනෙ. දින හතකට පසු ද්රාවණය පෙරාගත යුතුයි. මෙහි සුවඳ නම් ප්රසන්න නැහැ. පසුව මෙම ද්රවනයෙන් කෝප්ප එකක් වතුර කෝප්ප දහයකට මිශ්රකරලා තනුක කර ගන්න ඕනේ. හොදින් මිශ්රකර කරගත් දාවණය දිලීර රෝග සහිත ශාක වලට spray කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙය පලිබෝධ නාශකයක් ලෙසත් යොදා ගන්න පුළුවන්.

පළිබෝධ මර්ධනයට වස විෂ නැති කොහොඹ ඇට නිස්සාරකයක් නිවසේදීම සාදා ගනිමු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *